zaterdag 20 augustus 2016

White, blue or green? Wit, blauw of groen?

I saw this pin. Unfortunately it doesn't say who's the original pinner and maker. 
I found it inspiring and decided to try making just one of those little consoles.

Ik zag deze pin, helaas is hij niet meer terug te leiden naar de originele pinner en maker.
Ik vond het wel inspirerend en belsoot een console proberen te maken.

So here's white... Dit is wit


Here's blue... dit is blauw


Here's green... dit is groen


Met het wit marmer ga ik iets doen in de slaapkamer en het groene komt waarschijnlijk in de Salon, en de blauwe?

The white marble will be used in the bedroom and the green will probably end up in the salon. As for the blue?


That's it for now. Have a great weekend!

Dat is het voor nu. Fijn weekend!Thank you for visiting my blog - Dank je voor het bezoeken van mijn blog.


zaterdag 13 augustus 2016

Mini Mickey!

On Facebook, Gareth from Army Men Around the House organised a little competition: we had to send in a picture of our cat attacking or being attacked by our miniatures. 

I sent in this picture of Mickey attacking Art and Angelique's still under constructon love nest.


Op Facebook had Gareth van Army Men Around the House een wedstrijd georganiseerd. We moesten een foto insturen van onze kat die onze miniaturen aanvalt of die word aangevallen door ons miniaturen. Ik stuurde deze foto van Micky in die het nog te bouwen liefdesnestje van Art en Angelique aanvalt.


And guess what? I was one of the winners. So I sent Gareth some pictures of Mickey and this is what he sent back, it's in 1:35!

En ik was een van de winnaars! Dus ik stuurde wat foto's van Mickey naar Gareth en dit is wat hij me terugstuurde, het is 1:35!
Angelique's feet. Angeliques voetjes.


And this is the real deal. En dit is de echte kat.


Is it a spitting image or what? 
I plan on making him a little chair to sleep on and I am sure I will find a way to incorporate it in my dollhouse. Thank you Gareth!

Lijkt ie of lijkt ie?
Ik ben van plan om een fauteuil voor hem te maken om in te slapen en ik weet zeker dat ik hem in mijn poppenhuis een plaatsje kan geven.

Have a great weekend!

Fijn weekend!


Thank you for visiting my blog - Dank je voor het bezoeken van mijn blog.