zondag 27 juli 2014

Too hot, let's go surfing! - Te warm, laten we gaan surfen!

Hi guys,

You probably read it on other blogs. It's too hot to move!
I have been competing with the cat to find the coolest spot on the grass under the cherry tree, so not a lot of mini work was done (well, none at all, really!)

Je hebt het vast al zelf ondervonden, het is te warm om te bewegen. Ik heb met de kat moeten wedijveren om een plekje in de schaduw onder de kersenboom dus er is weinig, zeg maar gerust geen, mini werk gedaan!

But, I did find something that will come in handy! Art is all proud and he's checking it to see if it is in good enough nick to drive to the south of France. Why he'd want to go to place even hotter, escapes me! He says the waves are bigger there. Now, seeing they both have never done any surfing before, I think the waves in Holland are big enough to learn. O.K., granted, it's not Maui, but there should be challenge enough to last them the whole summer.

Another challenge would be finding a swim suit that covers their stuffing :-) :-)

Maar ik heb wel iets leuks gevonden. Art is in zijn nopjes en loopt hem helemaal na om te kijken of hij ermee naar Zuid-Frankrijk zou kunnen. Waarom hij de hitte zou willen opzoeken ontgaat mij. Hij zegt dat de golven daar beter zijn.
Aangezien ze beiden nog nooit op een surfplank hebben gestaan, lijken de Nederlandse golven me voorlopig uitdaging genoeg. O.K. het is geen Maui, maar het is voor een eerste keer genoeg om een zomer lang pleier te hebben.

Een andere uitdaging is het vinden van zwemkleding die hun vulling verstopt :-) :-)Swingin'  to the music of The Beach Boys! Swingend op de muziek van Surfin' USA

Not easy getting my camera inside! Moeilijk om mijn camera in de bus te krijgen
It's really cool because all the doors open and the A-team fits. It didn't say what the scale is on the box and it's not really 1/12 but it is very close!

Hij is helemaal leuk want alle deuren gaan open en mijn A-team past erin. Er stond geen schaal op de verpakking en het is niet helemaal 1/12 maar het komt wel heel dicht in de buurt.

The day I bought this van, I came across this:
De dag dat ik dit busje kocht kwam ik dit tegen:For more images see this Link. Isn't this inspiring?
Voor meer afbeeldingen zie hier. Als dat geen inspiratie oplevert!Also, at the supermarket (of all places) I found the book of the Mouse Mansion. It is such an inspiration! I know it is a children's book, but I could look at it for hours! All the little details are so realistic. Look at the little boy's room, doesn't it look the part? Sorry if the pictures are not too good, it's not so easy taking a picture of an image in a book!

In de supermarkt vond ik het boek van Het Muizenhuis. Het is zo'n bron van inspiratie! Ik weet dat het een kinderboek is maar ik zou er uren in kunnen bladeren. Alle kleine details zijn zo realistisch. Kijk nou naar de jongenskamer, ziet dit er niet echt uit? Excuses als de foto's niet zo scherp zijn, het valt niet mee om foto's van foto's uit een boek te maken!


So other than reading, waving cool air to my face and dreaming of what I am going to create when it's cooler... this is my summer so far.
I wish all of you a good, somewhat cooler, summer and a wonderful Sunday!


Dus verder dan lezen, koelte toewuiven en dromen van wat ik zal maken als het koeler is, kom ik niet deze zomer.
Ik wens je een fijne, zij het koelere zomer en een geweldige zondag nog!woensdag 9 juli 2014

I'm back!! - Ik ben er weer!!

Hi everyone, how have you been? It's been quite while!
First of all, thank you for the kind messages while I was away. It helped me to come back.

Hallo Allemaal, hoe gaat het met jullie? Het is alweer lang geleden.
Allereerst bedankt voor de berichten tijdens mijn afwezigheid, dat heeft me echt geholpen om terug te komen.

I shared with you before that I was having problems in one eye due to MS and of course, shortly after, the other eye got jealous, then my legs, then my arm and hand. And to top it all off, I had a really bad reaction to the medication I have been taking for the last 12 years.
So it's been somewhat of a roller-coaster and I am only now slowly coming up for air.

Ik heb al eerder met jullie gedeeld dat ik problemen had aan mijn ene oog door MS en natuurlijk werd het andere oog jaloers, en toen mijn benen, mijn arm en mijn hand. En alsof het niet genoeg was, kreeg ik ook een enorme reactie op de medicijnen die ik al 12 jaar spuit.
Dus het is een nogal hectische periode geweest en ik begin eindelijk een beetje op adem te komen.

During all this, my mojo just disappeared and I had no creative drive whatsoever. I'm still not 100% back in creation mode but I'm hoping that it will grow, one step at the time.

Gedurende al deze tijd was mijn inspiratie ver te zoeken en had ik helemaal geen zin om iets te maken. Het is nog niet 100% terug maar ik hoop dat het stap voor stap weer toe zal nemen.

I took a quick look at all the blogs I missed and I have so much to catch up on, it will take me a long time, maybe too much time. We'll see how far I get.

Ik heb even snel bij jullie gekeken en wat heb ik toch veel gemist. Het gaat misschien te lang duren om alles weer in te halen maar ik ga mijn best doen.

So then, did I do nothing at all in 1/12th during my absence? Well... sort of :-)

Heb ik dan helemaal niets in het klein gedaan tijdens mijn afwezigheid? Nou, soort van... :-)

I think I mentioned working on a secret project, sometime last year. I was working on a nursery room box for a friend of mine who was pregnant. She delivered a beautiful baby girl in October and by the time I wanted to go see the little one, my eye was giving me grief. And then it took time to heal and time to find a new date. You know how that goes, time flies!

Ik heb denk ik wel eens verteld dat ik aan een geheim project bezig was vorig jaar. Een babykamertje voor een zwangere vriendin. Inmiddels is een prachtig dochtertje geboren in oktober al en tegen de tijd dat ik tijd had om op kraamvisite te gaan, begon mijn oog op te spelen en daarna duurde het weer een tijdje, zoals dat gaat. 

But I finally went to greet the little princess and I can now reveal my nursery.
Background info: during the pregnancy, the baby was referred to as little whale :-)
The picture on the shelf is the baby and her big brother, the pillow in the chair was made with a piece of a tie belonging to my friends deceased father.  So in a way, grand dad is there too.

Maar eindelijk ben ik dan toch kennis gaan maken met het kleine prinsesje en ik kan jullie nu mijn babykamertje laten zien.
Achtergrond info: tijdens de zwangerschap werd de baby walvisje genoemd
De foto op de plank is van haar en haar grote broer, het kussen in de stoel is gemaakt van de stropdas van mijn vriendin's vader. Ook als is hij overleden, zo is hij er toch een beetje bij.

I made everything except the room box, the shelf above the changing table and the little rabbit in the white basket. 

Ik heb alles zelf gemaakt, behalve de kijkkast, de plank boven de commode, en het kleine Nijntje in de witte mand.
 


With cover - met voorzetraam


That's it for  now. It's good to be back! 

Dat was het voor nu. Fijn om weer terug te zijn!

donderdag 6 februari 2014

Thank you - Dank je wel!


Thank you all for your kind comments and support!!! I was blown away by so many kind words. I am sure that all that positive energy contributed to my recovery.
A slight blur, like a dirty finger on your glasses, is all that's left.

I thought long and hard about whether to share my story with you or not but I am so glad I did.

We are connected by our love of minis and we share these beautiful dream scenes we create. The perfect escape from our daily troubles. But it occurred to me that behind every blog, there is someone with a life full of trials and tribulations we mostly know nothing about. Sometimes that's all we need, only sharing our joy and thus increasing it.
And sometimes, it's o.k. to show a little more of ourselves and share the burden. 

I carry my challenges alone and I am really good at it. Sharing them is a lot more difficult but when I do, it seems to open a door for someone to show a little more of themselves too.
A sorrow shared is a lighter sorrow (I translated a Dutch saying here..maybe there's a proper one in English)

I was touched by the comments and the stories behind them and I am reminded that we are all an amazing bunch of brave souls.
So here is for all of you, yes YOU, wherever you live on our beautiful planet: thank you! I am honoured and thankful to meet you!
I especially thank and welcome my new followers. I promise this blog is usually a lot less soppy and a lot more fun :-)


Dank jullie allemaal voor jullie lieve woorden en steun!! Ik was er echt een beetje van onderste boven. Ik weet zeker dat al die positieve energie heeft bijgedragen aan mijn herstel. Op een lichte waas na, vergelijkbaar met een vette vinger op je bril, is het bijna over.

Ik heb er lang over nagedacht of ik mijn verhaal wel zou delen maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.

We zijn allemaal verbonden door onze liefde voor minis en de prachtige droom scenes die we maken. De perfecte vlucht uit het dagelijks leven.
Maar ik realiseerde me dat er achter elke blog iemand zit met een leven vol uitdagingen waar we niets van af weten. En soms is het voldoende om alleen onze vreugde te delen en die op die manier te versterken. En soms is ook o.k. om iets meer van onszelf te laten zien en onze lasten te delen.

Ik draag mijn uitdagingen alleen en kan dat erg goed. Delen is een stuk moeilijker maar als ik dat doe dan open ik een deur waardoor een ander ook iets meer kan delen.
Gedeelde smart is halve smart.

Ik was geraakt door de reacties en verhalen en werd eraan herinnerd hoe ongelooflijke dapper we toch allemaal zijn. Dus hier is voor jullie, voor JOU, waar je ook woont op onze prachtige planeet: Dank je! Ik voel me vereerd en dankbaar om je te ontmoeten!
Ik wil in het bijzonder mijn nieuwe volgers bedanken en welkom heten. Ik beloof je dat dit blog meestal een stuk minder sentimenteel is en veel vrolijker! :-)


Now on a lighter matter.... :-)           En dan nu de lichtere zaken... :-)

I have finished my little vignette and my neighbour loves it!! She all but cried (of joy, really!)
Here's the finished result:

Ik heb mijn kijkkastje af en de buurvrouw is er helemaal weg van. Ze moest er bijna van huilen ( van vreugde, echt waar!) 
Hier is het eindresultaat
Grandmommy, is this what you had in mind? :-)
Was dit wat je bedoelde Grandmommy?


A little Home Sweet Home sign from the internet that
I forgot to take a good picture of.

Het bordje Home Sweet Home komt van internet
en ik ben vergeten er een goede foto van te maken.
  The key to the house and a little guardian angel
De sleutel van het huis en een beschermengeltje
I love the sunlight from behind the paper
Het zonlicht achter het papier is zo mooi.


Lots of sun that day!
Het was een zonnige dag!
I had fun making it, it was a lovely little in-between.

As for the giveaway: I've got some ideas, tried out a few things and have a pretty good idea where I'm going. Just need a little time so keeping you in suspense a little while longer.

Het was leuk om te maken en het was een prima tussendoortje.

Wat de giveaway betreft, ik heb ideeën, probeer wat dingen uit en weet ongeveer wel waar het heengaat. Ik heb alleen nog wat tijd nodig dus hou jullie nog even in spanning.

To be continued - Wordt vervolgd....

 

donderdag 30 januari 2014

Back on track - Weer op de rit

This new year did not start on a high for me. A few weeks ago, I lost my eyesight on my right side.
I have been dealing with Multiple Sclerosis for 12 years now and lately it has been a bumpy ride at times. It's amazing what you can do with one eye, but mini-making is not one of them. Thankfully it's almost gone now and though a slight blur has yet to dissipate still, I can finally get some work done.

I have enjoyed following all your posts, everybody seems to have made a flying start. There are also so many giveaways, how wonderful is that.
That got me thinking...

I have a lot of new followers, so first of all: welcome to you and thank you for following me! I've tried to keep up and follow you back, but if I've been remiss, please let me know!

I'm thinking of a giveaway but it's a scary process. I don't have the experience or technique yet to make something good enough to give away to talented miniaturists like yourselves and I'm on a tight budget so buying things isn't really an option. So I am thinking, trying stuff out and I will come up with something but please bear with me... :-)

In the meantime, I've been doing something easy as to not strain my eyes too much.
My neighbour is moving to a new house. She's moving two streets away with the kids, he is staying put with the cat. Big winner is the cat of course who now has three homes to go to and three times a bowl of food!
Anyway I am making a tiny vignette for her. It is not finished yet. I have printed some fabric for a cushion on the chair and I will probably make a little round table and maybe a flower or plant.
It's small, only 15x15 cm (6x6 inches I think).
I made the book by cutting the bound part of a magazine to size and covering the top. The vase is a vial from my MS medication. Too big to put in the pantry in 1:12 but as a vase it works.

To be continued....

Het nieuwe jaar is niet goed begonnen voor mij. Een paar weken geleden verloor ik het zicht in mijn rechteroog. Ik leef al 12 jaar met MS en de laatste tijd is het lastig op zijn zachts gezegd. Het is een wonder wat je allemaal met één oog kunt doen, maar miniaturen maken hoort daar niet bij. Gelukkig is het nu bijna over op een lichte waas na en kan ik eindelijk weer aan de slag.

Ik heb genoten van alle posts van iedereen die een vliegende start heeft gemaakt in dit nieuwe jaar. Er zijn ook zoveel giveaways, geweldig!
Dat bracht mij op een gedachte....

Ik heb er weer een aantal nieuwe volgers bij dus allereerst Welkom en bedankt voor het volgen. Ik heb geprobeerd bij te blijven en terug te volgen. Mocht ik iets gemist hebben, laat het me weten!

Ik ben aan het nadenken over een giveaway maar dat is best eng. Ik heb noch de ervaring noch de techniek om iets te maken dat ik goed genoeg vind voor getalenteerde miniaturisten als jullie en mijn budget is beperkt dus iets kopen is ook geen optie. Dus ik denk na, probeer dingen uit en ik zal uiteindelijk met een giveaway komen. Heb a.u.b.nog even geduld.

In de tussentijd heb ik iets makkelijks gemaakt om mijn ogen niet onnodig te belasten.
Mijn buurvrouw verhuist met haar kinderen naar een huis twee straten verderop. De buurman blijft naast me wonen dus de kat is de grote winnaar. Die heeft vanaf nu drie huizen en drie bakjes met eten!
Ik maak voor de buurvrouw een kleine vignette. Het is nog niet klaar. Ik heb al wel stof geprint voor een kussentje op de stoel, ik wil nog een tafeltje maken en misschien een bloem of plant. Het is maar klein 15 x 15 cm (aanbieding bij de Marskramer, set van 3).
Het boek heb ik gemaakt door de gebonden kant van een tijdschrift op maat te snijden en er een plaatje op te plakken, de vaas is het flesje van mijn MS medicatie. Te groot als voorraad pot in 1:12 maar als vaas kan het wel.

Wordt vervolgd...

zaterdag 11 januari 2014

Getting in the swing of things - Er weer even in komen

Hello dear followers!

I hope you have all recovered well from the holiday season and have comfortably settled in this brand spanking new year. Some of you are up to your armpits in snow and ice and I hope you are all warm and safe. Hopefully the weather settles down soon. Over here, the weather has been extremely mild. Colder, true winter weather, has been predicted but I am not sure where I stand on that. I drive quite a lot and am definitely not looking forward to snowy and icy conditions in my cookie-tin-on-wheels. But on the other hand, seasons come and go and right now it feels like something is off.
Maybe that is why I don't seem to be getting into the swing of mini-things. It's either that or the fact that to get rid of a small health concern, I've been put on a diet so strict that I've been warned I might not meet the daily required nutritional intake. Great, so in order to get healthy I must die of malnutrition. Yes, that would get one "off", wouldn't it?

Hallo lieve volgers!

Ik hoop dat jullie allemaal zijn bijgekomen van de drukke feestdagen en dat jullie goed begonnen zijn aan dit spiksplinternieuwe jaar. In Amerika zitten ze tot hun oksels in de sneeuw en hier is het ongewoon zacht. Hoewel de voorspellingen zijn dat de winter binnenkort zijn intrede, ook bij ons, zal doen, weet ik nog niet zeker of ik daar zo blij mee ben. Ik zit veel op de weg in mijn koekblik en heb het liever niet glad. Maar aan de andere kant, seizoenen horen er bij en nu voelt het toch alsof er iets niet klopt.
Misschien is dat wel de reden dat ik er maar niet echt 'in" wil komen. Het is dat of het feit dat ik om gezondheidsredenen zo'n strikt dieet moet volgen dat ik al ben gewaarschuwd dat ik daarmee onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijg. Dus om gezond te worden moet ik eerst verhongeren. Ja daar wordt een mens ook wel wat "iebelig' van toch?

On a different and much happier note: the holidays brought me some new followers! So thank you and welcome! Please drop me a comment, I 'd love to hear from you!

Iets heel anders en veel leukers, ik heb er tijdens de feestdagen nieuwe volgers bij! Dus dank je wel voor het volgen en welkom. Laat vooral een bericht achter, ik hoor graag van je!

Anyway... I didn't do much but have seen many of you starting 2014 full of energy and good ideas so, I do feel somewhat inspired and motivated.


Een aantal van jullie zijn al vol energie en inspiratie het nieuwe jaar begonnen en dat inspireert en motiveert mij ook weer, ook al heb ik weinig gedaan.

First of all I decided to organize some of my stuff in such a way that I see it and remember that I have it. 
I dare not put the pottery in the kitchen while it is not finished but it seems a shame to leave it packed in boxes. So I emptied a shelf in my cupboard. 

Ik besloot allereerst mijn mini dingen zodanig te organiseren dat ik ze ook zie en weet wat ik heb.
Ik durf de aardewerk potten niet in de keuken te zetten zolang hij niet klaar is maar het is ook zonde om ze uit het zich in een doos te bewaren. Dus heb ik een plank van de kast vrijgemaakt.


Actually it meant cramming everything on the other shelves, but it gave me the opportunity to put a few mini-things safe and dust free.

Eigenlijk was het gewoon alles op de twee andere planken proppen, maar in ieder geval had ik nu een plank vrij om een paar dingen veilig en stofvrij te bewaren.


My Happy and Gratefulness jar was a bit crammed on the top shelve so I moved it in with the minis. Why not, I am after all happy with my little treasures :-)

Mijn Geluk en Dankbaarheidspot stond echt een beetje ingeklemd op de bovenste plank dus die mag ook bij de minis. Ik ben immers heel gelukkig met mijn schatten :-)

At least now I can see and enjoy my little treasures and think of pretty scenes to make with them.

Nu zie ik tenminste een deel van wat ik heb en kan ik nadenken over hoe ik ze wil gaan gebruiken.

I also had to go in the attic to put the Christmas stuff away and I found these:
The cat offered to use his tail as a size reference :-)

Ik moest ook de kerstspullen weer op zolder opbergen en toen kwam ik deze tegen:
De kat bood aan om zijn staart als maat-referentie te gebruiken :-)

I am sure I never bought these, so they mysteriously appeared in my attic, but the question was, what can I do with them?

Ik weet zeker dat ik deze dingen nooit gekocht heb dus ze zijn op magische wijze in mijn zolder terecht gekomen. De vraag is natuurlijk, wat kan ik ermee?

Well, a chair stands to reason...

Een stoel lijkt vrij logisch....
 I made a little rug from a children's sock that I cut. Still have to iron on some interfacing on the back (is that what it is called?) so that it stays nice and flat.

Ik heb een vloerkleedje gemaakt van een kindersok ( Zeeman) die ik heb opengeknipt. Ik moet er nog strijk vlieseline achter strijken dan blijft hij beter plat liggen.
I am envisioning the kitchen as very minimalistic in white and steel with red accessories. I have enough of the "things" to make a few/lots of dining chairs. But I am not sure how to attach the wire to the thing and how to finish it. I could put some kind of upholstery cushion on them. At this point I am not sure what to make of it. Like I said.... I can't quite seem to get into the swing of things....

Ik zie de keuken als heel minimalistisch in wit met staal en rode accessoires. Ik heb genoeg "dingen" om een paar of veel eetkamer stoelen te maken. Ik weet nog niet hoe ik het ijzerdraad aan het ding moet vastmaken en hoe ik de stoel zal afwerken. Ik kan de leuning en zitting bekleden. Op dit moment weet ik het nog niet. Zoals ik al zei, ik heb wat moeite om er in te komen.

Ah well, there is always another day!            Er is gelukkig altijd weer een andere dag!

Have a nice weekend!                                    Fijn weekend!