zondag 17 juni 2018

And there was light

Because I needed some materials and I can only get them next week, nothing got done on the Willowcrest.
The only thing I can show you is the sofa by Le Corbusier that will go in the living room.

Omdat ik materialen nodig heb die ik pas deze week kan halen, is er niets gebeurd in de Willowcrest. Ik kan jullie alleen het bankje van Le Corbusier laten zien dat in de woonkamer zal komen.
Instead of working on the Willowcrest I put the lights in the gypsy wagon
In plaats van aan de Willowcrest te werken, heb ik licht geplaatst in de zigeuner wagen


I made the lamps from jewelry findings. The battery and led lights are from Nalladris
De lampjes zijn gemaakt van sierraad onderdelen. De batterij en ledlampjes zijn van Nalladris


Thank you for visiting my blog

Dank je dat je mijn blog bezoekt 

zondag 10 juni 2018

The attic stairs - De zoldertrap

Last time I left you with the first floor stairs finished as well as the entry hallway.
Today I want to take you through to the second floor and show you the stairs to the attic.

If this were a real house, it would be impossible to go to the attic as the stairs end up in a dead end. Considering the shape of the roof, the stairs reach the attic outside of the roof.
But this is a dollhouse world, and in this world everything is possible.
The stairs to the attic are very narrow and one wonders if the box of stuff will ever fit but again, in this world everything is possible ;-)

De laatste keer liet ik je de trap en hal op de begane grond zien. Vandaag neem ik je mee naar de eerste verdieping en laat ik je de trap naar zolder zien.

Als dit een echt huis was, dan was het onmogelijk om naar de zolder te gaan omdat de trap op niets eindigt. Door de vorm van het dak komt de trap buiten het dak uit.
Maar dit is een poppenhuiswereld en in deze wereld is alles mogelijk.
De trap naar zolder is erg smal en je vraagt je af hoe die doos met rommel naar boven kan maar in deze wereld is alles mogelijk.;-)
Spray Paint drying in the garden. De verf droogt buiten in de tuin.

Someone brought a box for the attic. Iemand heeft een doos neergezet voor zolder

A few steps and the rest is hidden behind the wall. Een paar treden en de rest is verborgen achter de muur

Nothing is glued. Niets is vastgelijmd.
I made the light from half a clear plastic ball from a chewingum ball machine. Ik heb de lamp gemaakt van de helft van een doorschijnende plastic bal uit zo'n kauwgumballen machine.I still have to hang and wire the light which means adding the attic floor (ceiling for the second floor). And that in turn means there is no turning back. I am dreading glueing walls and ceilings as some areas can not be reached should I need to change something. 
So instead I made the living room floor and I am procrastinating.

Ik moet de lamp nog ophangen en aansluiten maar daarvoor moet ik de vloer van de zolder installeren (is plafond voor de tweede verdieping). En als ik dat doe is er geen weg meer terug. Ik durf nog niets vast te plakken omdat ik er dan later niet meer bij kan mocht er iets moeten veranderd worden.
Dus in plaats daarvan heb ik de vloer van de woonkamer gemaakt en stel ik de rest uit.
Living room floor. Woonkamer vloer


To be continued

Wordt vervolgd.


Thank you voor visiting my blog!

Dank je dat je mijn blog bezoekt!