maandag 29 juli 2013

My first doll - Mijn eerste pop

I wasn't really taken by the dolls I saw in catalogues or in doll house shops. They never seemed to sparkle my imagination, until I came across a red haired gypsy doll. Somehow, it immediately clicked and I knew she would be perfect for the house. I ordered her from Magpies Miniatures and she arrived last week. The magic kicked in right away and she became more than just a doll I ordered on-line. She became a resident in the house. 
She began to tell me what she wants, what she likes and yes, the complaining began too :-) She's somewhat disappointed that a part from a partly finished bedroom, nothing has been done to the house. Things like money, time and heat waves don't seem to impress her. She's a strong willed character this one, so I have named her Angélique because she reminds me a lot of La Marquise des Anges (books and TV-series) Angélique, Marquise des Anges. She likes the name and the character she's named after and has demanded a boyfriend just as handsome as Geoffrey de Peyrac. I told her not to hold her breath!

Ik was nooit zo onder de indruk van de poppen die ik in catalogi of poppenhuiswinkels zag. Ze konden mijn verbeelding niet prikkelen tot ik deze roodharige zigeunerin tegen kwam. Er was een onmiddellijke klik en ik wist dat ze perfect zou zijn voor het huis. Ik heb haar bij Magpies Miniatures besteld en ze kwam vorige week aan. De betovering sloeg gelijk toe en ze werd meer dan slechts een pop die ik via het internet had besteld. Ze werd een bewoonster van het huis.
Ze begon meteen met vertellen wat ze wil, wat ze leuk vindt en ja, het klagen begon ook meteen. Ze was een beetje teleurgesteld dat er op een half  opgeknapte slaapkamer na, nog niets was gedaan aan het huis. Zaken als geld, tijd of hittegolf interesseren haar niet! Ze heeft een sterke wil en ik heb haar daarom Angélique genoemd naar de televisie serie en boeken van jaren geleden (Angélique  Marquise des Anges). Ze vindt de naam leuk en ook het personage waar ze naar vernoemd is en heeft meteen geëist dat ik een vriendje voor haar zoek die net zo knap is als Geoffrey de Peyrac. Ik heb gezegd dat ze daar maar beter niet op kan zitten wachten!

As soon as she dusted herself off from her flight over the Channel, she acquainted herself with the house and its animal residents. She gets on really well with Coco the parrot as well as with the cats Boris and Rascal  and dogs Dibs and Einstein. She's now going to rest, have a cup of tea and a piece of apple pie while I prepare a plan for the rest of the house.

Zodra ze het stof van de vlucht over het Kanaal van zich afgeschud had nam ze een kijkje in het huis en maakte kennis met de huidige, dierlijke bewoners. Ze kan het heel goed vinden met Coco de papegaai en met de katten Rascal en Boris en ook met de honden Dibs en Einstein. Ze gaat nu rusten en genieten van een kopje thee en een appelpunt terwijl ik een plan van aanpak maak voor de rest van het huis.

I now understand how the doll becomes a persona that takes over the miniature world and the blog alike. Imagination, fantasy, inner child: they are all wide awake!
Before I had my ancestors watching over my shoulders. They are somewhat curious but patient and loving. Besides I call on them for help on non doll house related matters, so they are kept busy enough. Now Angélique, that's a different matter. She's declared herself the spokesperson for the ancestors and she's a whirlwind of ideas.Ik begrijp nu hoe een pop een persoonlijkheid krijgt die zowel de miniatuurwereld als het bloggen
    

Ik begrijp nu hoe een pop een persoonlijkheid krijgt die zowel de miniatuurwereld als het bloggen overneemt. Mijn verbeelding, fantasie en innerlijk kind zijn klaarwakker.
Hiervoor had ik mijn voorouders die over mijn schouders meekeken. Ze zijn weliswaar nieuwsgierig maar geduldig en liefdevol. Daarnaast roep ik hun hulp soms in voor niet-poppenhuis gerelateerde zaken dus ze zijn lekker bezig. Angélique daarentegen, dat is een ander verhaal. Zij heeft zichzelf uitgeroepen als woordvoerster van de voorouders en ze duizelt van de ideeën.


If you want to see how other miniaturists have welcomed tiny friends in their lives, check out Eduard Culat and Emily on Norma's blog. I love the story about how Emily got to own a Parisian brocante. Wouldn't you love to know how that unfolds? I know I do!

As for Tessie and her tiny friends, they seem to have taken over completely. They even go away on trips! Check out Casey's blog and follow their adventures. Tessie is also quite a lively jong lady with a mind of her own but I suspect she's very happy to be exactly where she is!


Als je wilt weten hoe andere miniaturisten kleine vriendschappen hebben gesloten, kijk dan eens op de blog van Norma en maak kennis met Eduard Culot en Emily. Vooral het verhaal hoe Emily een brocante winkeltje in Parijs kreeg is prachtig. Ik blijf het verhaal in ieder geval volgen.

En dan zijn er nog Tessie en haar vrienden. Die lijken het hele huishouden wel overgenomen te hebben en gaan zelfs mee bij uitstapjes! Kijk op Casey's blog voor alle avonturen die ze meemaken. Tessie is ook een levendige jongedame met een eigen willetje maar ik vermoed dat ze heel gelukkig is dat ze precies is waar ze wil zijn!

And so the adventure begins...


zondag 28 juli 2013

Vardo - Woonwagen

Since yesterday, I have done a lot of research on gypsy wagons. The first thing I've learned is that you call it a Vardo and it comes in 6 different styles and they only date back to the 18th century.
In the British Isles, the Vardo were much more decorated whereas in continental Europe, they were simpler like this :
foto: http://paleotool.com/2013/03/10/wohnwagen/

Sinds gisteren heb ik veel onderzoek gedaan naar zigeunerwagens. Ik heb niet kunnen achterhalen of de Roma en Sinti hier in Nederland een speciaal woord voor hebben maar woonwagen is een beter alternatief voor zigeunerwagen. Ik houd voor het gemak Vardo aan. Er zijn 6 verschillende stijlen Vardo en ze bestaan pas echt sinds de 18e eeuw. In de Britse eilanden zijn ze rijker versierd in tegenstelling tot de wagens op het Europese continent die veel simpeler waren zoals op deze foto te zien is. 
Although I have browsed through many websites, I find this one the most comprehensive Gypsywaggons.co.uk. After reading the description of all 6 types of Vardo, I narrowed it down to two:
The Bowtop and Ledge

Hoewel ik op veel websites heb rondgekeken vind ik Gypsywaggons.co.uk het duidelijkst. Na het lezen van de beschrijving van alle 6 de stijlen heb ik de keuze beperkt tot de Bowtop en de Ledge
Foto: National Education Network

Foto: Les Wattam

The Bowtop has no windows, so it would be very dark and no intricate decorations on the exterior (but lots on the inside). That would seem easier to make. However, in the 1:12 realm, there must be a way to open it up so we can see the interior. A solution would be to create an opening on one side and rol up the canvas. Somewhat like this:
foto: www.jack-wolfskin.be

De Bowtop heeft geen ramen waardoor het donkerder is binnen en geen uitgebreide versieringen aan de buitenkant (des te meer aan de binnenkant). Hij lijkt makkelijker te maken maar in de wereld van 1:12 moet er altijd iets open kunnen om de binnenkant te zien. Een oplossing zou kunnen zijn om een opening in het doek aan de zijkant te maken en dat open te "rollen" zoals op deze foto te zien is.

The Ledge on the other hand, "spills over" above the wheels, which allows for more space, it has windows allowing light in and it offers more possibilities for opening up. 
I can either make the roof removable or leave one of the sides open.

De Ledge daarentegen "puilt" over de wielen waardoor er binnen meer ruimte ontstaat, hij heeft ramen aan de zijkanten waardoor het licht binnen kan en hij biedt meer mogelijkheden om openingen te maken: ik kan het dak afneembaar maken of een van de zijkanten open laten.

My base lends itself to both. And though not common to the European continent, I will choose one of the two.

Mijn "chassis" leent zich voor beiden en hoewel niet oorspronkelijk aan het Europees continent zal ik uit deze twee een keuze maken.

My inner child came out to play today and made these drawings. I know, I'm not Rembrandt :-) However, though you can't tell from the pictures, it is already to scale so it's a good base for making a paper model to see how it all fits. I have never done any woodwork nor have I got the right tools so making a dry run from paper seems a wise choice.

Mijn innerlijk kind kwam vandaag buiten spelen en heeft deze tekeningen gemaakt. Ik weet het, ik ben geen Rembrandt :-) Echter, de tekeningen zijn op ware grootte ook al is dat op de foto niet te zien, dus een goede basis om een model van papier te maken. Ik heb nog nooit met hout gewerkt en heb er ook niet het juiste gereedschap voor dus een proefopstelling van papier lijkt me een verstandige keuze.

zaterdag 27 juli 2013

Thrift store - Kringloop

I wanted to get some paint for the front door of the house. It will be easier to paint before I put it in place. I have decided to paint it dark green, a traditional Dutch colour for listed buildings. So once the thunderstorms and rain had quieted down a bit I went to the DIY store.
In the same street, there is also a thrift store so I figured, why not. Since I'm here.....

Ik wilde verf gaan halen voor de voordeur van het huis. Het is makkelijker om de deur te schilderen vóór hij op zijn plaats zit. Ik heb gekozen voor monumentaal groen. Dus zodra het onweer en de regen wat afgezwakt waren ben ik op pad gegaan. Naast de bouwmarkt zit de kringloop en aangezien ik toch in de buurt was...

And these are the treasures I found:

Dit zijn de schatten die ik heb gevonden:


The miniature doll is a little over 1 inch / 2,5 cm tall. The house is 2 inches / 5 cm tall. I thought the little ceramic tile  could either be a backsplash or countertop in the kitchen. The two "rugs" are made of felt and machine embroidered but they are the perfect rug size! As for the wagon. I just loved it the moment I saw it. The interior space is a wee bit smaller than the kits that are available but there is still ample space for a bed, a settee, kitchen. The only thing that is out of character and out of scale is that enormous wheel. It's 5 inches / 12,5 cm high. But then again, a gypsy wagon has 4 wheels. Mine has 3. Still, at €5,- I couldn't leave it. What do you think? Can you see its potential?

Het kleine popje is 2,5 cm groot, het huisje 5 cm groot. Het kleine tegeltje leek me wel geschikt als aanrecht in de keuken of tegen de wand. De twee "vloerkleden" zijn van vilt en machinaal geborduurd maar de perfecte maat voor het poppenhuis. En dan de wagen. Ik werd er meteen verliefd op. De vloeroppervlakte is iets kleiner dan de kant en klaren zigeunerwagen kits maar nog steeds groot genoeg voor een bed, zithoek en keuken. Het enige dat echt uit proportie is, is het enorme wiel. Dat is wel 12,5 cm hoog! Maar ja, een zigeunerwagen heeft normaal 4 wielen, de mijne heeft er 3. Voor €5,- kon ik hem niet laten staan. Wat vinden jullie? Zien jullie de mogelijkheden?


Another little find were these glass markers. So kids know which glass is theirs at a party.  Somehow these immediately reminded me of those colourful kitchen accessories by Alessi.  Not quite sure what I am going to make of these, but too cute to leave behind.

En andere vondst zijn deze glasmarkers zodat kinderen op feestjes weten welk glas van hun is. Toen ik ze zag moest ik meteen aan Alessi keuken accessoires denken. Ik weet nog niet precies hoe en wat ik ermee ga maken maar ook deze kon ik niet laten liggen.Well that's it for now! I off on the internet, browsing for inspiration for my gypsy wagon!

Dat is het voor nu. Ik ga het internet afstropen voor inspiratie voor mijn zigeunerwagen!

Rugs - Vloerkleden

I love a good rug, it's such a nice touch in a room. So I had to try to make one for the house.
First I tried printing one on cotton. That worked really well and looked beautiful. I folded back the edges and ironed on some fusible webbing (is that the correct name?) on the back. Looked good don't you think?

Ik houd wel van een mooi vloerkleed in een kamer, het geeft zo'n warme sfeer. Dus ik moest ook voor het poppenhuis vloerkleden maken vond ik. De eerste die ik maakte was geprint op katoen. Zag er prachtig uit vond ik. De randjes heb ik omgeslagen en op de achterkant heb ik plakvlieseline gestreken.
Then I put it in the house. Now, I finished the floor in the bedroom with some floor wax. It gave it a lovely egg shell finish. But maybe I did not buff the wax enough or it needed more time to dry? This is what happened:

Toen heb ik het kleed in het huis gelegd. De vloer van de slaapkamer had ik met vloerwas behandeld voor een mooi zachte eiglans. Misschien was de was niet goed uitgepoetst of nog niet droog maar dit is wat er gebeurde:

Inktjet ink and wax don't mix! Sadly this rug is lost but it is a good way to make a rug and I will definitely make another one this way.

Printer inkt en was gaan dus niet samen. Dit kleed is niet meer te redden maar deze manier van vloerkleden maken ga ik zeker nog herhalen.

So later I decided to try my hand at embroidery. I don't know anything about embroidery and don't really have the patience for it, so this project may never be finished....

Later besloot ik een kleed te borduren. Nou heb ik geen ervaring met, noch verstand van, noch geduld voor borduren dus dit kleed zou wel eens nooit af kunnen komen...In the meantime, I thought a nice little rug by the bed would be easy enough to make. You have to commend my optimism! :-)
I did not have a small loom so decided to make one. I had a piece of wood that I had used to try things on (does printerpaper glued to wood dry with bubbles and creases or flat, does varnished printed wood look nice or not, etc...). That piece of wood seemed perfect for a small rug. Now hamering tiny nails in it..... Since yesterday, I have learned there are tools for that. I however did it with a huge heavy hammer and my fingers! Yes....I am a bit battered and bruised now!

Intussen dacht ik dat een vrolijk kleedje naast het bed wat makkelijker zou zijn. Mijn optimisme is prijzenswaardig nietwaar? :-)
Ik had geen klein weefgetouw dus besloot er een te maken. Ik had nog een stuk hout liggen waar ik wat dingen op geprobeerd had (als je papier op hout plakt, gaat het dan bobbelen, als je geprint hout vernist, ziet het er dan mooi uit,...). Dat stuk hout was perfect voor een klein vloerkleed dus moest ik er kleine spijkertjes in hameren. Sinds gisteren weet ik dat daar ook weer speciaal gereedschap voor bestaat maar ik heb het dus met een grote zware hamer gedaan en mijn vingers. Ja ik ben een beetje bont en blauw!

First here are some try-outs with different kind of thread.  Now weaving looks easy but it is a lot more complicated than you'd think!

Eerst laat ik hier wat probeersels zien met verschillende draden. Weven lijkt simpel maar een mooi regelmatig resultaat met rechte randen is moeilijker dan je denkt!


I like the rag rug effect of the multi coloured yarn but having a straight edge requires much more practice.

Ik vind het effect van het haakgaren wel mooi, een soort voddenkleed. Maar rechte randen krijgen vergt nog veel oefening.

Last thursday I found some beautiful yarn and althoug it is still not perfectly straight, this is the best result so far:

Afgelopen donderdag kwam ik dit prachtige garen tegen en hoewel het nog niet perfect is, is dit het beste resultaat tot nu toe:


See my makeshift loom with the crooked nails? 
Sometimes the changes in colour in the yarn took too long so I cut a piece with the colour I wanted. I put a little glue on the edges with my fingers to stop the fraying and sewed on some extra fringes that I set with hairspray.
I am sure I'll make some more to get the edges right but I am rather pleased with this result.

Zie je mijn geïmproviseerd weefgetouw met de kromme rij spijkertjes?
Soms duurde de kleurovergang in het garen te lang en dus heb ik stukjes geknipt met de kleur die ik wilde hebben. Ik heb met mijn vingers wat lijm aangebracht op de randen om rafelen te voorkomen en ik heb extra franjes aangenaaid die ik met haarlak in vorm heb gebracht.
Ik weet zeker dat ik er nog meer ga maken om de rechte randen onder de knie te krijgen maar ik ben wel tevreden met dit resultaat.woensdag 24 juli 2013

Heatwave - Hittegolf

Summer took a long time finding us. In June we still had to keep the heating on some evenings. But once it came, it came with a vengeance! It is scorching hot and though rain has been promissed, I still haven't seen as much as a cloud. Needless to say, miniature work is somewhat on a halt. It is simply too hot for the inspiration to flow.
All I did was make a little kitchen table from some cardboard and chopsticks for legs. The varnish for the top dried too quickly but it may have given an unexpected used effect.
I also collected some baby snail shells. Once cleaned, I could spray paint them and use them for decoration. For instance on a mirror frame. What do you think?

De zomer liet lang op zich wachten. In juni had ik soms 's avonds nog de verwarming aan maar toen de zomer eindelijk kwam, kwam zij in volle kracht. Onnodig te zeggen dat er weinig uit mijn handen komt deze dagen en dat er weinig miniatuurtjes worden gemaakt.
Ik heb alleen een keukentafel gemaakt van karton en eetstokjes. De verf droogde veel te snel maar heeft daardoor een onverwachts mooi effect veroorzaakt.
Ik heb ook wat baby slakkenhuisjes verzameld. Eenmaal schoongemaakt zal ik ze met een spuitbus verven en kan ik ze gebruiken om bijvoorbeeld een spiegellijst mee te versieren. Wat vinden jullie?
zondag 14 juli 2013

Baking - Bakken

Ancestors must eat too...


I have some serious construction to do on the house but I don't seem to be able to get in the mood. So instead I tried my hand at baking mini cakes. Now, I am a disaster in the kitchen in real life so I was a bit hesitant at first. I started making a mold with some silicone paste and a beer bottle cap and some jewellery findings. That was easy! 10 minute later I had a mold. So I started mixing some polymer clay to make the colour of the cupcakes (chocolate brown, I mixed green and red) and for the pies (brown and white). I don't have a lot of colours (yet) so I mix what I have. I made the cherry pie in the bottle cap as I can ask my neighbour to save me some ;-) and the cupcakes and apple pie in the molds. I used red beads for the cherry-filling. I made both pies without backing in between. I coloured the apples with pastel and then covered both pies with liquid clay. This way the beads are fixed in place and the apple pie gets that juicy sheen. For the cupcakes I used the mold made from the jewellery findings and covered them with a little swirly clay sausage. I cured the clay while in the mold and took the pies out when cooled. The jam covered cupcake did not turn out like I wanted. I tried to make frosting mixing a bit of red clay and liquid clay. I think next time I will used acrylic paint to colour the liquid clay. The little swirl on that cupcake comes from a box of nail decorations. The colour of the apple pie crust is too dark but as it is, it looks just like my slightly burned real life apple pie :-).Voorouders moeten ook eten

Ik heb nog heel veel werk te doen aan het huis maar ik heb er steeds maar geen zin in. Dus, in plaats van hakken en breken aan het huis, besloot ik om mini taartjes te bakken. Nou ben ik een ramp in de echte keuken dus ik was enigszins sceptisch. Ik begon met het maken van een mal van silicone pasta (2 componenten) en de dop van een bierflesje en wat sierraden-onderdelen. Dat was makkelijk! 10 minuten later had ik mallen. Toen ben ik fimo-klei gaan mengen. Rood en groen voor chocoladebruin en lichtbruin met wit voor het deeg van de taarten. Ik heb (nog) niet zoveel kleuren klei, dus ik meng wat ik heb. Ik heb de kersenvlaai in de dop van het bierflesje gemaakt. Ik kan altijd aan mijn buurman vragen of hij er een paar voor me wil bewaren:-). De cupcakes en de appeltaart heb ik in de mallen gemaakt. Ik heb rode glaskraaltjes gebruikt voor de kersenvulling. Ik heb de klei tussendoor niet kort gebakken aangezien ik alles in de mallen laat tijdens het bakken. De "dotten' slagroom zijn dunne rolletjes klei. De jam over de derde cupcake is eigenlijk een mislukking. Ik heb klei en liquid fimo gemengd maar ik denk dat ik de volgende keer acrylverf gebruik om de liquid fimo te kleuren. De kleine decoratie komt uit een doosje nageldecoraties. Ik heb beide taarten met liquid fimo bedekt zodat de kraaltje meteen goed vastzaken en er tussen de appels net zo'n soort gelei komt als in het echt. Het deeg van de appeltaart is wat te donker maar mijn taarten zijn over algemeen in het echt ook altijd net te lang gebakken :-)

zaterdag 13 juli 2013

Ondertussen - MeanwhileIn a magazine (Ariadne at Home) I saw this picture which inspired me to make a miniature display. Working on "in-between projects" is a good way to incorporate things that would not fit the Ancestor's House.

In het tijdschrift Ariadne at Home van juli 2013 zag ik deze foto die me inspireerde om een kijkdoosje te maken. Deze "ondertussen-projecten" zijn een goede manier om dingen te maken die in het voorouderhuis geen plaats krijgen.
I had a cheap kitsch frame and some cardboard and set to work. I am nowhere close to being finished.
The outside rendering is drying as I type, I have to finish knitting my Afghan. Summer is sometimes chilly this year and I want to try to make a seagull perched on the roof.

Ik had een goedkoop kitsch fotolijstje en karton om mee te beginnen. Ik ben verre van klaar. Het stucwerk aan de buitenkant droogt op dit moment, ik moet de deken nog breien en ik wil proberen een zeemeeuw te kleien voor op het dak.


                 


 

 Work was put on hold for a while to make time to read the new fantastic magazine Miniologie. Check it out on Miniologie
Of course I had to make a miniature version of it!

Ik ben even gestopt met het strandhuisje om het nieuwe prachtige tijdschift Miniologie te lezen. Kijk op Miniologie
Natuurlijk heb ik er een miniatuur versie van gemaakt.


 I finished the interior. Now I have to find a way to attach it to the frame and glass, without glue. Just in case I want to change something in the future.

De binnenkant is af. Nu moet ik nog verzinnen hoe ik dit aan het glas en de lijst vastmaak zonder lijm voor het geval ik dit ooit wil veranderen.
Ready for a relaxed day at the beach!
Klaar voor een ontspannen dag op het strand

 Update August 18th, 2013
I finally figured out how to attach the frame to the box and it is now hanging proudly (and securely) on the wall. I have also attached the bits and bobs on the side and the seagull on top.

Ik heb eindelijk een manier gevonden om het lijstje aan de doos te bevestigen en hangt nu trots (en goed vast) aan de muur. Ik heb de accessoires aan de zijkant bevestigd en de zeemeeuw bovenop.

The seagull is a little bit too big, so I decided it's an albatros instead :-)

De zeemeeuw is een beetje te groot dus ik heb besloten dat een een albatros is :-)

Tutorial:
Make a scale miniature seagull