zondag 28 juli 2013

Vardo - Woonwagen

Since yesterday, I have done a lot of research on gypsy wagons. The first thing I've learned is that you call it a Vardo and it comes in 6 different styles and they only date back to the 18th century.
In the British Isles, the Vardo were much more decorated whereas in continental Europe, they were simpler like this :
foto: http://paleotool.com/2013/03/10/wohnwagen/

Sinds gisteren heb ik veel onderzoek gedaan naar zigeunerwagens. Ik heb niet kunnen achterhalen of de Roma en Sinti hier in Nederland een speciaal woord voor hebben maar woonwagen is een beter alternatief voor zigeunerwagen. Ik houd voor het gemak Vardo aan. Er zijn 6 verschillende stijlen Vardo en ze bestaan pas echt sinds de 18e eeuw. In de Britse eilanden zijn ze rijker versierd in tegenstelling tot de wagens op het Europese continent die veel simpeler waren zoals op deze foto te zien is. 
Although I have browsed through many websites, I find this one the most comprehensive Gypsywaggons.co.uk. After reading the description of all 6 types of Vardo, I narrowed it down to two:
The Bowtop and Ledge

Hoewel ik op veel websites heb rondgekeken vind ik Gypsywaggons.co.uk het duidelijkst. Na het lezen van de beschrijving van alle 6 de stijlen heb ik de keuze beperkt tot de Bowtop en de Ledge
Foto: National Education Network

Foto: Les Wattam

The Bowtop has no windows, so it would be very dark and no intricate decorations on the exterior (but lots on the inside). That would seem easier to make. However, in the 1:12 realm, there must be a way to open it up so we can see the interior. A solution would be to create an opening on one side and rol up the canvas. Somewhat like this:
foto: www.jack-wolfskin.be

De Bowtop heeft geen ramen waardoor het donkerder is binnen en geen uitgebreide versieringen aan de buitenkant (des te meer aan de binnenkant). Hij lijkt makkelijker te maken maar in de wereld van 1:12 moet er altijd iets open kunnen om de binnenkant te zien. Een oplossing zou kunnen zijn om een opening in het doek aan de zijkant te maken en dat open te "rollen" zoals op deze foto te zien is.

The Ledge on the other hand, "spills over" above the wheels, which allows for more space, it has windows allowing light in and it offers more possibilities for opening up. 
I can either make the roof removable or leave one of the sides open.

De Ledge daarentegen "puilt" over de wielen waardoor er binnen meer ruimte ontstaat, hij heeft ramen aan de zijkanten waardoor het licht binnen kan en hij biedt meer mogelijkheden om openingen te maken: ik kan het dak afneembaar maken of een van de zijkanten open laten.

My base lends itself to both. And though not common to the European continent, I will choose one of the two.

Mijn "chassis" leent zich voor beiden en hoewel niet oorspronkelijk aan het Europees continent zal ik uit deze twee een keuze maken.

My inner child came out to play today and made these drawings. I know, I'm not Rembrandt :-) However, though you can't tell from the pictures, it is already to scale so it's a good base for making a paper model to see how it all fits. I have never done any woodwork nor have I got the right tools so making a dry run from paper seems a wise choice.

Mijn innerlijk kind kwam vandaag buiten spelen en heeft deze tekeningen gemaakt. Ik weet het, ik ben geen Rembrandt :-) Echter, de tekeningen zijn op ware grootte ook al is dat op de foto niet te zien, dus een goede basis om een model van papier te maken. Ik heb nog nooit met hout gewerkt en heb er ook niet het juiste gereedschap voor dus een proefopstelling van papier lijkt me een verstandige keuze.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten