maandag 29 augustus 2016

Sewing shop - NaaiwinkelWe have a saying when it's scorching hot: the sparrows are falling off the roof.
Well it was THAT hot. I have been swimming a lot of course. I am blessed to live where I do.

Het gezegde dat de mussen van het dak vallen was met de hitte de afgelopen dagen wel van toepassing. Ik ben veel gaan zwemmen en ben gezegend met de plaats waar ik woon.
I didn't work on the main house but I did finish a little sewing shop inside a lantern. Well finish as in "for now" as there is always something to add.

Ik heb niet aan het grote huis gewerkt maar heb een klein naai-winkeltje in een lantaarn gemaakt. Het is in zoverre af, dat er altijd wel iets toe te voegen is.

There isn't much story to tell. Most of the miniatures where made by me except for the 5 rolls of fabric on and against the table. I purchased them form Tanja. this is the link to her Etsy store 

Er zit weinig verhaal aan vast. Het meeste is door mij gemaakt behalve de 5 balen stof. Die heb ik van Tanja gekocht. Dit is de link naar haar Etsy.


I had to make the storage rack for the fabric which was very simple. Ik moest wel even een wandrek maken voor de stofjes.

As usual poke the photo's for a better view. Klik op de foto's om het beter te zien.From Tanja

Thank you for visiting my blog. Have a lovely week!!

Dank je dat je mijn blog bezoekt. Fijne week!!

zaterdag 20 augustus 2016

White, blue or green? Wit, blauw of groen?

I saw this pin. Unfortunately it doesn't say who's the original pinner and maker. 
I found it inspiring and decided to try making just one of those little consoles.

Ik zag deze pin, helaas is hij niet meer terug te leiden naar de originele pinner en maker.
Ik vond het wel inspirerend en belsoot een console proberen te maken.

So here's white... Dit is wit


Here's blue... dit is blauw


Here's green... dit is groen


Met het wit marmer ga ik iets doen in de slaapkamer en het groene komt waarschijnlijk in de Salon, en de blauwe?

The white marble will be used in the bedroom and the green will probably end up in the salon. As for the blue?


That's it for now. Have a great weekend!

Dat is het voor nu. Fijn weekend!Thank you for visiting my blog - Dank je voor het bezoeken van mijn blog.


zaterdag 13 augustus 2016

Mini Mickey!

On Facebook, Gareth from Army Men Around the House organised a little competition: we had to send in a picture of our cat attacking or being attacked by our miniatures. 

I sent in this picture of Mickey attacking Art and Angelique's still under constructon love nest.


Op Facebook had Gareth van Army Men Around the House een wedstrijd georganiseerd. We moesten een foto insturen van onze kat die onze miniaturen aanvalt of die word aangevallen door ons miniaturen. Ik stuurde deze foto van Micky in die het nog te bouwen liefdesnestje van Art en Angelique aanvalt.


And guess what? I was one of the winners. So I sent Gareth some pictures of Mickey and this is what he sent back, it's in 1:35!

En ik was een van de winnaars! Dus ik stuurde wat foto's van Mickey naar Gareth en dit is wat hij me terugstuurde, het is 1:35!
Angelique's feet. Angeliques voetjes.


And this is the real deal. En dit is de echte kat.


Is it a spitting image or what? 
I plan on making him a little chair to sleep on and I am sure I will find a way to incorporate it in my dollhouse. Thank you Gareth!

Lijkt ie of lijkt ie?
Ik ben van plan om een fauteuil voor hem te maken om in te slapen en ik weet zeker dat ik hem in mijn poppenhuis een plaatsje kan geven.

Have a great weekend!

Fijn weekend!


Thank you for visiting my blog - Dank je voor het bezoeken van mijn blog.
zondag 7 augustus 2016

Essential - Essentieel


I thought it rather essential that my ancestors could go to the toilet, preferably without having to pass through one of the bedrooms.
Having recently joined a group on Facebook for my kind of house (it has a name! Cameleon and there's a group, who knew!!), I saw some inspiration on how to install a toilet under the stairs. It was a tight fit and a lot of trial and error but these pictures will show you before and after.

Ik vond het wel essentieel dat mijn voorouders naar het toilet kunnen, het liefst zonder door een slaapkamer te moeten. Omdat ik recent in een Facebook groep ben toegetreden die gericht is op mijn type huis (het heeft een naam: Cameleon en er is een groep voor, nooit geweten!), zag ik voldoende inspiratie over het plaatsen van een toilet onder de trap. Het was krap en het ging vaak mis maar deze foto's geven een goed beeld van voor en na.
After - Na
Before - Voor


foamboard wall - muurtje

I stopped at the landing. Gestopt op de overloop  
Hook to close the door - haakje om te sluiten


I will install lights, with wires but for the toilet I thought a light on a battery would do. All the walls are covered with removable walls, that are still very unattached . That will make installing the wires easier.

Ik zal het huis nog bedraden voor de verlichtig maar voor het toilet vond ik een lampje op batterij wel ok. Alle voorzetwanden staan nog los zodat ik straks makkelijk de bedrading kan aanleggen.view through the front door (not finished)
aanzicht door de voordeur (nog niet klaar)
I made this little table with cardboard and some bought legs. 

Het tafeltje heb ik met karton en gekochte poten gemakt.


Dat is het voor nu. Dank je voor je bezoek en Fijne Zondag!

That's it for now. Thank you for your visit and have a great Sunday!