zondag 25 september 2016

Little details - big projects - Kleine details - grote projecten

When it comes to the ancestor's house, I am moving at a very slow pace. It's a matter of sourcing the right materials and the right miniatures. As fair-season is upon us, I hope October will see some progress.
In the meantime here is a new addition to my sewing shop in the lantern. Two tiny silver thimbles. They will have a place in the shop. Aren't they cute?

Als het op het voorouderhuis aankomt, vorder ik met slakkensnelheid. Het gaat er nu vooral om om de juiste materialen en miniaturen te verzamelen. Aangezien het beurs-seizoen losbarst hoop ik dat oktober vooruitgang brengt.
Ondertussen laat ik jullie mijn nieuwe aanwinsten zien voor mijn naaiwinkeltje in de lantaarn: Twee zilveren vingerhoedjes. Ze krijgen een mooi plekje in mijn winkeltje. Zijn ze niet schattig?
And I absolutely love, love, love the boots. I bought them from Ana Belen Alonso from MINNIANNA on Etsy.
Angelique is over the moon with them and I am a little jealous. I would love these in real size!


Ik ben helemaal verliefd op de rijglaarzen. Ik kocht ze op Etsy MINNIANNA van Ana Belen Alonso.
Angelique is helemaal in haar nopjes en zelf ben ik een beetje jaloers. Ik zou ze in het echt ook wel willen.
 
Because I really liked the lantern idea, I decided to take it a step bigger. I will keep you posted on the progress.

Omdat ik het hele lantaarn idee zo leuk vond, besloot ik het groter door te voeren. Ik houd jullie op de hoogte van de vooruitgang.

Stairs made from foam board and popsickle sticks. It was a very hot summer after all ;-) The sofa is yet another project form Lea Frisoni's book. De trappen zijn van foam board gemaakt en ijslollystokjes. Het was immers een hele warme zomer ;-). Het bankje is wederom een project uit het boek van Lea Frisoni.


And last but not least: I have a Coventry cottage! Second hand, already made, but I have big plans and they involve some serious demolition first!
I know some of you don't mind if there are no stairs in the doll house but to me, that doesn't work. My doll house needs stairs and if possible a toilet. So I am going to do some serious remodelling.

En dan als laatste heb ik een Coventry cottage! Tweedehands en al in elkaar gezet maar ik heb ambitieuse plannen ervoor en daar moet eerst fors voor worden gesloopt.
Ik weet dat sommgen het niet erg vinden als er geen trap is in het poppenhuis maar voor mij werkt dat niet. Mijn poppenhuis moet een trap hebben en als het kan ook een toilet. Dus ik ga een serieuse verbouwing ondernemen.
This is how it was -  zo was het

with half the roof tiles gone - met de helft van de dakpannen eraf
I am going to halve the porch and move the front door. In the above picture you can sort of see where the door is going to be. The space next to it will be occupied by the toilet, accessible from the kitchen.

Ik ga de veranda halveren en de voordeur verplaatsen. Op bovenstaande foto kun je een beetje zien waar de voordeur zal komen. Daardoor komt er ruimte voor een toilet die vanaf de keuken te bereiken is.
I am going to add this much space - zoveel ruimte ga ik toevoegen.


I borrowed the French doors from the ancestor's house. Obviously the ones I will use will have to match the other windows of the cottage. No idea how to achieve that but adding this much space and halving the porch will allow me to add stairs and a toilet and that is kind of essential to me.
This cottage needs a lot of tlc and will take up a lot of time. So again, a project I will keep you informed about. 
So at the moment I have the ancestor's house, Art and Angelique's modern house (remember that one?), the lantern and the Coventry, all ongoing projects! I won't get bored this winter!

Ik heb de openslaande deuren even van het voorouderhuis geleend maar het spreekt voor zich dat de openslaande deuren die er in komen moeten aansluiten bij de rest van de ramen. Hoe ik dat ga doen weet ik nog niet. Maar in ieder geval zal ik door de extra ruimte een trap kunnen installeren en een toilet en dat vind ik wel belangrijk. Deze cottage heeft wat liefde en aandacht nodig en zal veel tijd vergen dus wederom een project waarover ik jullie op de hoogte zal houden.

Momenteel heb ik dus het voorouderhuis, Art en Angelique's moderne huis (herinner je je dat nog?), de lantaarn en de Coventry. Allemaal projecten waar ik aan het werk ben. Ik zal me in ieder geval niet vervelen deze winter!
Modern House

Thank you for visiting my blog. Have a lovely week!!

Dank je dat je mijn blog bezoekt. Fijne week!!

vrijdag 16 september 2016

Small progress - een beetje vooruitgang

Today is the first day with a normal temperature. It has been about 500 degrees out here for the past few days. I exaggerate but you get my drift. It was too hot to do much mini-work. I did manage to make a few pillows, a chair and the négligé I talked about in the previous post.

Vandaag is de eerste dag met normale temperaturen. Het was hier 500 graden! Ik overdrijf natuurlijk maar het was te warm om veel mini-werk te doen. Ik heb nog wel een paar kussens, een stoel en de nachtpon  kunnen maken.I will leave you with pictures of the beautiful swimming spot near my house.

Ik laat jullie met foto's van de prachtige zwemplek in de buurt van mijn huis.
Thank you for visiting my blog. Have a lovely weekend!!

Dank je dat je mijn blog bezoekt. Fijne weekend!!

dinsdag 6 september 2016

Decorating - Inrichting

I had started a metamorphosis of the bedroom in July which is still ongoing. Bit by bit I am decorating the room. I have some treasures still stashed away like a compact and a vanity case I bought two years ago. Still thinking about a rug and more scrumptious bedding, some flowers, a pair of shoes casually lying around, a négligé thrown on the bed...

Ik was begonnen met een metamorfose van de slaapkamer en die gaat nog steeds door. Beetje bij beetje wordt de kamer ingericht. Ik heb nog wat spulletjes ergens opgeborgen zoals een poederdoos en een make-up doos. Ik denk nog na over een vloerkleed, mooier beddengoed, bloemen, een paar rondslingerende schoenen en een négligé over het bed.

For now, it's the little red velvet chair I made. I followed Lea Frisoni's instructions in her boek Le Grand Livre de la Maison Miniature but I found it more complicated than it appeared. I also made a big boo-boo which you will probably notice. But you know what, the chair is really comfortable so boo-boo or not, it stays! ;-)

Voorlopig is het een rood fluwelen stoeltje dat ik heb gemaakt. Ik heb de instructies uit Lea Frisoni's boek Le Grand Livre de la Maison Miniature gevolgd maar het was niet zo duidelijk als ik dacht. Ik heb ook een blunder gemaakt die jullie misschien wel zien maar de stoel is echt heel comfortabel dus blunder of niet, hij blijft.
In case you think it's the stars you can see from the window.... it's not but it sure looks nice! ;-)
(the house came with specs of paint on all windows. I haven't cleaned all of them yet)

Voor het geval je denkt dat het de sterrenhemel is die je ziet door het raam... dat is het niet maar het ziet er wel mooi uit ;-)
(het huis kwam met verfspetters op de ramen en ik heb ze nog niet allemaal schoongemaakt)
 The two bottles are earrings
De flessen zijn oorbellenThank you for visiting my blog. Have a lovely week!!

Dank je dat je mijn blog bezoekt. Fijne week!!