zondag 31 januari 2016

Need I introduce myself? - Moet ik mezelf voorstellen?


Last time I posted on this blog was July 27, 2014.The opening photo was of my cat. A lot has happened since. Although I didn't post anything, I did follow your blogs, leaving the occasional comment. It's been over a year and I apologize for my absence .

De laatste keer dat ik hier een bericht plaatste was 27 juli 2014. De eerste foto in het bericht was van mijn kat.
Er is sindsdien veel gebeurd. Ook al heb ik zelf geen berichten geplaatst, ik ben jullie wel blijven volgen en heb hier en daar ook wel eens een commentaar geplaatst. Het is meer dan een jaar geleden en ik verontschuldig mij voor mijn lange afwezigheid. 

My beloved cat died on October 23rd of 2014, he had developed a tumour under his tong and could not eat or drink any more. Although I did not want another cat, at least not right away, the powers that be decided differently and Mickey entered my life on November 30th. Mickey was already 15 years old and had spent most of his life in shelters. He is a mix between a Bengal and Somali. That means he talks. A lot. Loudly. :-)
He also suffers from renal failure which was not diagnosed before he came to me. He is now on a special diet and is doing exceptionally well. 

Mijn geliefde kat stierf op 23 oktober 2014, hij had een tumor onder zijn tong waardoor hij niet meer kon eten en drinken. Ik heb hem uiteindelijk in laten slapen. Hoewel ik niet van plan was om een andere kat te nemen, zeker niet zo snel, besliste het lot anders en Mickey huppelde mijn leven in op 30 november van dat jaar. Miskey was toen al 15 jaar en had het grootste gedeelte van zijn leven in asiels gezeten. Hij is een mix tussen een Bengaal en een Somali. Dat betekent dat hij praat. Veel. Hard. :-)
Hij heeft ook last van nierfalen dat niet eerder was ontdekt. Hij eet daarom nu nierdieet en reageert daar wonderwel op.

Please forgive me for spamming you with cat photos, but he is absolutely beautiful. Not cuddly and sweet but beautiful ;-) 

Vergeef me de overdaad aan kattenfoto's maar hij is gewoon mooi Niet lief en knuffelig maar wel mooi ;-)
Although he looks a little like Captain America in the above picture, letting him roam free or on a leach was not a sustainable solution. He is extremely dominant and doesn't tolerate other cats. After the first few fights and trips to the vet to mend the wounds of all cats involved, I decided that my budget did not allow for this to be a regular feature (nor did my relationship with my neighbours ;-) ) and I decided to fence off half the garden.

Met zijn tuigje om lijkt hij wel wat op een superheld maar een echte oplossing was het niet. Vrij rondlopen kon ook niet. Hij is zo dominant dat hij geen andere katten in zijn omgeving duldt. Na de zoveelste ruzie met verwondingen aan beide zijde en bezoek aan de dierenarts besloot ik dat bruin dit niet kon trekken en mijn relatie met mijn buren ook niet. Ik heb toen de halve tuin afgezet, in één grote kattenren.
Can you see the netting? All that for the love of a cat.....
His name could be Papillon because he keeps on trying to escape!

Well anyway, enough of the ferocious feline.

Kun je de netten zien hangen? Wat een mens al niet doet voor een kat... Hij zou eigenlijk Papillon moeten heten want hij blijft stug proberen te ontsnappen.

Genoeg over mijn woeste tuintijger.


Somewhere in 2014 I followed a workshop by Sylvia from Lotjes Dollhouse
I loved her candle shop but as of yet I haven't made any candles. I have turned my little shop in a brocante because I had so many appropriate minis to display.

Ergens in 2014 volgde ik een workshop van Sylvia van Lotjes Dollhouse.
Ik vind haar kaarsenwinkeltje echt prachtig maar heb nog geen kaars gemaakt. Ik heb er een brocante winkeltje van gemaakt omdat ik zoveel geschikte minis had om uit te stallen.
De blikken en de verroeste klok zijn van Susi van MiniEden

Canisters and rusty clock hours from Susi Martinez from MiniEden.

It still needs a lot of work and a lot more "old stuff". 
Er moet nog een hoop aan gebeuren en ik heb nog veel meer "oude" spullen nodig.

Yesterday I took another workshop, together with a fellow doll house fan and we made a revolving bookcase. I really like the end result, the little wheels and all the books. I think it will look stunning in the salon/music room of the big house.

Gisteren volgde ik weer een workshop, samen met een poppenhuis-vriendin en we hebben deze draaibare boekenkast gemaakt. Ik ben erg blij met het eindresultaat, met de kleine wieltjes en al die boekjes. Ik denk dat dit heel mooi zal staan in de salon/muziekkamer van het grote huis.While leaving the shop where the workshop was held, Het Kabinet, I saw Angelique's cousin. You know, the one that married up ;-). She's a bit of a snob now. But still, she wanted to come home with me. So here she is.

Door de winkel lopend waar de workshop werd gegeven, Het Kabinet, zag ik Angelique's nichtje, je weet wel die een beetje omhooggevallen ;-) Ze is een beetje een snob maar wilde toch meekomen, dus hier is ze.
I will come up with a storyline at some point. Right now she is content with just standing there and being pretty.

Ik verzin nog wel een verhaallijn voor haar. Voorlopig is ze heel tevreden met hier gewoon staan en een beetje mooi te wezen.

My health is recovering and stabilizing after some drastic lifestyle and medication changes. So no excuses to not be doing something mini.

Plenty of other excuses though: a leaky roof that needs attending, not enough room to put my houses, too much mess and stuff everywhere and a million things to do. Well I'm not telling you anything new. You all know this and live the same conundrum every day. 

Now don't expect any frantic activity from now on. I really do have to tend to that roof first :-) but I will be back and I wasn't really gone.

Mijn gezondheid herstelt en stabiliseert na een aantal drastische levensstijl en medicijn aanpassingen. Dus dat is geen excuus meer om niet met mini's bezig te zijn.

Er zijn wel volop andere excuses hoor, zoals een lekkend dak, te weinig ruimte voor mijn poppenhuizen, te veel rommel en duizend dingen te doen. Maar dat hoef ik jullie niet te vertellen, jullie zitten vast met dezelfde dillema's.

Verwacht nou niet dat ik vol gas hier berichtjes ga plaatsen, ik moet echt iets doen aan dat dak eerst ;-) maar ik ben terug, blijf terug en was eigenlijk  niet echt weg.

Love, Liefs,

Véronique