donderdag 6 februari 2014

Thank you - Dank je wel!


Thank you all for your kind comments and support!!! I was blown away by so many kind words. I am sure that all that positive energy contributed to my recovery.
A slight blur, like a dirty finger on your glasses, is all that's left.

I thought long and hard about whether to share my story with you or not but I am so glad I did.

We are connected by our love of minis and we share these beautiful dream scenes we create. The perfect escape from our daily troubles. But it occurred to me that behind every blog, there is someone with a life full of trials and tribulations we mostly know nothing about. Sometimes that's all we need, only sharing our joy and thus increasing it.
And sometimes, it's o.k. to show a little more of ourselves and share the burden. 

I carry my challenges alone and I am really good at it. Sharing them is a lot more difficult but when I do, it seems to open a door for someone to show a little more of themselves too.
A sorrow shared is a lighter sorrow (I translated a Dutch saying here..maybe there's a proper one in English)

I was touched by the comments and the stories behind them and I am reminded that we are all an amazing bunch of brave souls.
So here is for all of you, yes YOU, wherever you live on our beautiful planet: thank you! I am honoured and thankful to meet you!
I especially thank and welcome my new followers. I promise this blog is usually a lot less soppy and a lot more fun :-)


Dank jullie allemaal voor jullie lieve woorden en steun!! Ik was er echt een beetje van onderste boven. Ik weet zeker dat al die positieve energie heeft bijgedragen aan mijn herstel. Op een lichte waas na, vergelijkbaar met een vette vinger op je bril, is het bijna over.

Ik heb er lang over nagedacht of ik mijn verhaal wel zou delen maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.

We zijn allemaal verbonden door onze liefde voor minis en de prachtige droom scenes die we maken. De perfecte vlucht uit het dagelijks leven.
Maar ik realiseerde me dat er achter elke blog iemand zit met een leven vol uitdagingen waar we niets van af weten. En soms is het voldoende om alleen onze vreugde te delen en die op die manier te versterken. En soms is ook o.k. om iets meer van onszelf te laten zien en onze lasten te delen.

Ik draag mijn uitdagingen alleen en kan dat erg goed. Delen is een stuk moeilijker maar als ik dat doe dan open ik een deur waardoor een ander ook iets meer kan delen.
Gedeelde smart is halve smart.

Ik was geraakt door de reacties en verhalen en werd eraan herinnerd hoe ongelooflijke dapper we toch allemaal zijn. Dus hier is voor jullie, voor JOU, waar je ook woont op onze prachtige planeet: Dank je! Ik voel me vereerd en dankbaar om je te ontmoeten!
Ik wil in het bijzonder mijn nieuwe volgers bedanken en welkom heten. Ik beloof je dat dit blog meestal een stuk minder sentimenteel is en veel vrolijker! :-)


Now on a lighter matter.... :-)           En dan nu de lichtere zaken... :-)

I have finished my little vignette and my neighbour loves it!! She all but cried (of joy, really!)
Here's the finished result:

Ik heb mijn kijkkastje af en de buurvrouw is er helemaal weg van. Ze moest er bijna van huilen ( van vreugde, echt waar!) 
Hier is het eindresultaat
Grandmommy, is this what you had in mind? :-)
Was dit wat je bedoelde Grandmommy?


A little Home Sweet Home sign from the internet that
I forgot to take a good picture of.

Het bordje Home Sweet Home komt van internet
en ik ben vergeten er een goede foto van te maken.
  The key to the house and a little guardian angel
De sleutel van het huis en een beschermengeltje
I love the sunlight from behind the paper
Het zonlicht achter het papier is zo mooi.


Lots of sun that day!
Het was een zonnige dag!
I had fun making it, it was a lovely little in-between.

As for the giveaway: I've got some ideas, tried out a few things and have a pretty good idea where I'm going. Just need a little time so keeping you in suspense a little while longer.

Het was leuk om te maken en het was een prima tussendoortje.

Wat de giveaway betreft, ik heb ideeën, probeer wat dingen uit en weet ongeveer wel waar het heengaat. Ik heb alleen nog wat tijd nodig dus hou jullie nog even in spanning.

To be continued - Wordt vervolgd....