zondag 31 juli 2016

More than 6 months ago... I am truly sorry. Meer dan 6 maanden geleden. het spijt me!I feel like I deserted you and the blogging community.
I hope you are all still out there!

Het voelt alsof ik jullie in de steek heb gelaten en ik hoop dat jullie er nog zijn,

There are plenty of mitigating circumstances and excuses but it all doesn't really matter, does it?

Er zijn natuurlijk verzachtende omstandigheden en excuses maar ach, dat is niet relevant.
Ik heb jullie nog wel gevolgd en hier en daar gereageerd. Volgens mijn zijn tablets en mobiele telefoons funest voor het bloggen. Je kunt er toch net iets minder makkelijk je berichten op bewerken. Daarnaast ben ik ook veel op Facebook maar echt afscheid nemen van de blog-wereld doe ik nog niet.

I have been following you however, dropping a note here and there. I think tablets and mobile phones, though wonderful as they are, are the death of blogging. You just can't quite work on your blog as you can on your old fashioned PC.

And Facebook of course, I plead guilty to being on Facebook, a lot! But I have never really gone away from blogging.

Anyway, here is a little update to La Maison des Ancêtres. 

Hier is een kleine update over La Maison des Ancêtres.

As far as Angelique and Art are concerned, there's a bit of a problem. Art's inner wires have broken so he's in pieces in Doll Hospital and Angelique decided she wanted a change of clothes but I didn’t have any so she's now riding her scooter naked. Yes you read it right. Naked.... Whatever will I do with her * shakes head in desperation*

Wat Angelique en Art betreft is het een beetje problematisch. De ijzerdraden van Art's lijfje zijn kapot en hij ligt in het poppenziekenhuis en Angelique besloot dat ze andere kleren wilde maar die heb ik niet. Gevolg is dat ze nu naakt door het huis rondtoert op haar skootertje. Echt waar, wat moet ik met die meid! * schudt hoofd * 

As far as the house is concerned, I was hesitant to tackle the exterior but once I got to it, it wasn't that bad. It's a lot of work but it can be done in stages.

I had mijn twijfels over de buitenkant van het huis maar toen ik eenmaal bezig was viel het best mee, het is veel werk maar het kan in kleine stukjes.

I bought my house second hand all assembled and glued together and although that saves a lot of work, it also complicates things because you can't reach the corners well or you have to half destroy your house to unglue one little thing.

Ik had het huis op Marktplaats gekocht, helemaal in elkaar gezet en hoewel dat op zich veel tijd en werk scheelt, levert het ook problemen op. Je kunt niet zo makkelijk in kleine hoekjes komen en je moet het halve huis afbreken om iets los te maken.

Just for memory's sake, this is what the house looked like. Zo zag het eruit.I tried to break off or unglue the window frames but as you can see next to the front door, that caused considerable damage. I chose to Dremel away the bits sticking out and transform the remaining frames into stone.

Ik had geprobeerd de kozijnen te verwijderen maar daarmee beschadig ik de hele voorgevel zoals je bij de voordeur kunt zien. Ik koos er daarom voor om met de dremel de uitstekende delen weg te halen en de kozijnen een steen-look te geven. 

Mijn huis moet er een beetje uitzien als een Limburgse hoeve en hieronder zie je mijn inspiratie.

My house is supposed to look like a house in Limburg and this is where I got my inspiration.
Hoeve Rustenburg Bunde Source/bron internet

source / bron Internet
I am not enirely satisfied about the "stone"window frames so I will rework them some more.

Ik ben nog niet helemaal tevreden met het steen maar daar ga ik de komende tijd nog verder aan werken.

I have  also continued work on the interior. I met someone who really liked my bedroom furniture so I sold it to her, enabling me to splurge on a beautful plant made by an amazing talented and kind women, Ilona from Minimumloon
I fel in love with this plant, the blueish one. Isn't it amazing? I am super happy with it but it means I have to get the house in order so that I can display it. At the moment it is tucked away safely out of light and out of harms way.


Ik ben ook verder gegaan aan de binnenkant. Ik ontmoette iemand die mijn slaapkamer meubilair heel mooi vond dus heb ik het haar verkocht. Daardoor kon ik mezef verwennen met een prachtige heftshoornvaren gemaakt door een waanzinnig getalenteerde en lieve vrouw, Ilona van Minimumloon
Ik werd verliefd op deze plant, de blauwige. Is hij niet mooi? Ik ben er erg blij mee maar het betekent wel dat ik mijn huis af moet maken zodat ik de plant mooi kan neerzetten. Voorlopig is hij ergens buiten gevaar en buiten licht opgeslagen.

Mijn slaapkamer was leeg, dus besloot ik dat ik daar ook wel wat kon opknappen. Ik heb nog geen nieuw meubilair maar daar wordt aan gewerkt. Binnenkort zullen mijn voorouders weer in het huis kunnen overnachten ;-)


Anyway, my bedroom was left empty and I decided to redo it a little. I still haven't got new furniture but I am working on that. My ancestors will soon be able to spend the night again ;-)

Before Voor


After NaNext ime I will show you what I did to the entrance hall. 
Volgende keer vertel ik meer over de entree hal.

In June I attendend a workshop from Jacomine Mink. It was an amazing day, I learned a lot, met nice likeminded people and her daughter provided an amazing lunch. 
This is what I made.

In juni heb ik een workshop bij Jacomine Mink gevolgd. Het was een heerlijke dag. ik heb weer veel geleerd, leuke gelijkgestemde mensen ontmoet en Jacomine's dochter heeft een heerlijke lunch verzorgd.
Dit is wat ik heb gemaakt.


That's it for now. Thank you for visiting my blog even though I am an irregular blogger. Have a great summer!

Dit is het voor nu. Dank je dat je mijn blog bezoekt, ook al ben ik erg onregelmatig met berichten.
Ik wens je een heerlijke zomer!