zondag 27 juli 2014

Too hot, let's go surfing! - Te warm, laten we gaan surfen!

Hi guys,

You probably read it on other blogs. It's too hot to move!
I have been competing with the cat to find the coolest spot on the grass under the cherry tree, so not a lot of mini work was done (well, none at all, really!)

Je hebt het vast al zelf ondervonden, het is te warm om te bewegen. Ik heb met de kat moeten wedijveren om een plekje in de schaduw onder de kersenboom dus er is weinig, zeg maar gerust geen, mini werk gedaan!

But, I did find something that will come in handy! Art is all proud and he's checking it to see if it is in good enough nick to drive to the south of France. Why he'd want to go to place even hotter, escapes me! He says the waves are bigger there. Now, seeing they both have never done any surfing before, I think the waves in Holland are big enough to learn. O.K., granted, it's not Maui, but there should be challenge enough to last them the whole summer.

Another challenge would be finding a swim suit that covers their stuffing :-) :-)

Maar ik heb wel iets leuks gevonden. Art is in zijn nopjes en loopt hem helemaal na om te kijken of hij ermee naar Zuid-Frankrijk zou kunnen. Waarom hij de hitte zou willen opzoeken ontgaat mij. Hij zegt dat de golven daar beter zijn.
Aangezien ze beiden nog nooit op een surfplank hebben gestaan, lijken de Nederlandse golven me voorlopig uitdaging genoeg. O.K. het is geen Maui, maar het is voor een eerste keer genoeg om een zomer lang pleier te hebben.

Een andere uitdaging is het vinden van zwemkleding die hun vulling verstopt :-) :-)Swingin'  to the music of The Beach Boys! Swingend op de muziek van Surfin' USA

Not easy getting my camera inside! Moeilijk om mijn camera in de bus te krijgen
It's really cool because all the doors open and the A-team fits. It didn't say what the scale is on the box and it's not really 1/12 but it is very close!

Hij is helemaal leuk want alle deuren gaan open en mijn A-team past erin. Er stond geen schaal op de verpakking en het is niet helemaal 1/12 maar het komt wel heel dicht in de buurt.

The day I bought this van, I came across this:
De dag dat ik dit busje kocht kwam ik dit tegen:For more images see this Link. Isn't this inspiring?
Voor meer afbeeldingen zie hier. Als dat geen inspiratie oplevert!Also, at the supermarket (of all places) I found the book of the Mouse Mansion. It is such an inspiration! I know it is a children's book, but I could look at it for hours! All the little details are so realistic. Look at the little boy's room, doesn't it look the part? Sorry if the pictures are not too good, it's not so easy taking a picture of an image in a book!

In de supermarkt vond ik het boek van Het Muizenhuis. Het is zo'n bron van inspiratie! Ik weet dat het een kinderboek is maar ik zou er uren in kunnen bladeren. Alle kleine details zijn zo realistisch. Kijk nou naar de jongenskamer, ziet dit er niet echt uit? Excuses als de foto's niet zo scherp zijn, het valt niet mee om foto's van foto's uit een boek te maken!


So other than reading, waving cool air to my face and dreaming of what I am going to create when it's cooler... this is my summer so far.
I wish all of you a good, somewhat cooler, summer and a wonderful Sunday!


Dus verder dan lezen, koelte toewuiven en dromen van wat ik zal maken als het koeler is, kom ik niet deze zomer.
Ik wens je een fijne, zij het koelere zomer en een geweldige zondag nog!woensdag 9 juli 2014

I'm back!! - Ik ben er weer!!

Hi everyone, how have you been? It's been quite while!
First of all, thank you for the kind messages while I was away. It helped me to come back.

Hallo Allemaal, hoe gaat het met jullie? Het is alweer lang geleden.
Allereerst bedankt voor de berichten tijdens mijn afwezigheid, dat heeft me echt geholpen om terug te komen.

I shared with you before that I was having problems in one eye due to MS and of course, shortly after, the other eye got jealous, then my legs, then my arm and hand. And to top it all off, I had a really bad reaction to the medication I have been taking for the last 12 years.
So it's been somewhat of a roller-coaster and I am only now slowly coming up for air.

Ik heb al eerder met jullie gedeeld dat ik problemen had aan mijn ene oog door MS en natuurlijk werd het andere oog jaloers, en toen mijn benen, mijn arm en mijn hand. En alsof het niet genoeg was, kreeg ik ook een enorme reactie op de medicijnen die ik al 12 jaar spuit.
Dus het is een nogal hectische periode geweest en ik begin eindelijk een beetje op adem te komen.

During all this, my mojo just disappeared and I had no creative drive whatsoever. I'm still not 100% back in creation mode but I'm hoping that it will grow, one step at the time.

Gedurende al deze tijd was mijn inspiratie ver te zoeken en had ik helemaal geen zin om iets te maken. Het is nog niet 100% terug maar ik hoop dat het stap voor stap weer toe zal nemen.

I took a quick look at all the blogs I missed and I have so much to catch up on, it will take me a long time, maybe too much time. We'll see how far I get.

Ik heb even snel bij jullie gekeken en wat heb ik toch veel gemist. Het gaat misschien te lang duren om alles weer in te halen maar ik ga mijn best doen.

So then, did I do nothing at all in 1/12th during my absence? Well... sort of :-)

Heb ik dan helemaal niets in het klein gedaan tijdens mijn afwezigheid? Nou, soort van... :-)

I think I mentioned working on a secret project, sometime last year. I was working on a nursery room box for a friend of mine who was pregnant. She delivered a beautiful baby girl in October and by the time I wanted to go see the little one, my eye was giving me grief. And then it took time to heal and time to find a new date. You know how that goes, time flies!

Ik heb denk ik wel eens verteld dat ik aan een geheim project bezig was vorig jaar. Een babykamertje voor een zwangere vriendin. Inmiddels is een prachtig dochtertje geboren in oktober al en tegen de tijd dat ik tijd had om op kraamvisite te gaan, begon mijn oog op te spelen en daarna duurde het weer een tijdje, zoals dat gaat. 

But I finally went to greet the little princess and I can now reveal my nursery.
Background info: during the pregnancy, the baby was referred to as little whale :-)
The picture on the shelf is the baby and her big brother, the pillow in the chair was made with a piece of a tie belonging to my friends deceased father.  So in a way, grand dad is there too.

Maar eindelijk ben ik dan toch kennis gaan maken met het kleine prinsesje en ik kan jullie nu mijn babykamertje laten zien.
Achtergrond info: tijdens de zwangerschap werd de baby walvisje genoemd
De foto op de plank is van haar en haar grote broer, het kussen in de stoel is gemaakt van de stropdas van mijn vriendin's vader. Ook als is hij overleden, zo is hij er toch een beetje bij.

I made everything except the room box, the shelf above the changing table and the little rabbit in the white basket. 

Ik heb alles zelf gemaakt, behalve de kijkkast, de plank boven de commode, en het kleine Nijntje in de witte mand.
 


With cover - met voorzetraam


That's it for  now. It's good to be back! 

Dat was het voor nu. Fijn om weer terug te zijn!