donderdag 30 januari 2014

Back on track - Weer op de rit

This new year did not start on a high for me. A few weeks ago, I lost my eyesight on my right side.
I have been dealing with Multiple Sclerosis for 12 years now and lately it has been a bumpy ride at times. It's amazing what you can do with one eye, but mini-making is not one of them. Thankfully it's almost gone now and though a slight blur has yet to dissipate still, I can finally get some work done.

I have enjoyed following all your posts, everybody seems to have made a flying start. There are also so many giveaways, how wonderful is that.
That got me thinking...

I have a lot of new followers, so first of all: welcome to you and thank you for following me! I've tried to keep up and follow you back, but if I've been remiss, please let me know!

I'm thinking of a giveaway but it's a scary process. I don't have the experience or technique yet to make something good enough to give away to talented miniaturists like yourselves and I'm on a tight budget so buying things isn't really an option. So I am thinking, trying stuff out and I will come up with something but please bear with me... :-)

In the meantime, I've been doing something easy as to not strain my eyes too much.
My neighbour is moving to a new house. She's moving two streets away with the kids, he is staying put with the cat. Big winner is the cat of course who now has three homes to go to and three times a bowl of food!
Anyway I am making a tiny vignette for her. It is not finished yet. I have printed some fabric for a cushion on the chair and I will probably make a little round table and maybe a flower or plant.
It's small, only 15x15 cm (6x6 inches I think).
I made the book by cutting the bound part of a magazine to size and covering the top. The vase is a vial from my MS medication. Too big to put in the pantry in 1:12 but as a vase it works.

To be continued....

Het nieuwe jaar is niet goed begonnen voor mij. Een paar weken geleden verloor ik het zicht in mijn rechteroog. Ik leef al 12 jaar met MS en de laatste tijd is het lastig op zijn zachts gezegd. Het is een wonder wat je allemaal met één oog kunt doen, maar miniaturen maken hoort daar niet bij. Gelukkig is het nu bijna over op een lichte waas na en kan ik eindelijk weer aan de slag.

Ik heb genoten van alle posts van iedereen die een vliegende start heeft gemaakt in dit nieuwe jaar. Er zijn ook zoveel giveaways, geweldig!
Dat bracht mij op een gedachte....

Ik heb er weer een aantal nieuwe volgers bij dus allereerst Welkom en bedankt voor het volgen. Ik heb geprobeerd bij te blijven en terug te volgen. Mocht ik iets gemist hebben, laat het me weten!

Ik ben aan het nadenken over een giveaway maar dat is best eng. Ik heb noch de ervaring noch de techniek om iets te maken dat ik goed genoeg vind voor getalenteerde miniaturisten als jullie en mijn budget is beperkt dus iets kopen is ook geen optie. Dus ik denk na, probeer dingen uit en ik zal uiteindelijk met een giveaway komen. Heb a.u.b.nog even geduld.

In de tussentijd heb ik iets makkelijks gemaakt om mijn ogen niet onnodig te belasten.
Mijn buurvrouw verhuist met haar kinderen naar een huis twee straten verderop. De buurman blijft naast me wonen dus de kat is de grote winnaar. Die heeft vanaf nu drie huizen en drie bakjes met eten!
Ik maak voor de buurvrouw een kleine vignette. Het is nog niet klaar. Ik heb al wel stof geprint voor een kussentje op de stoel, ik wil nog een tafeltje maken en misschien een bloem of plant. Het is maar klein 15 x 15 cm (aanbieding bij de Marskramer, set van 3).
Het boek heb ik gemaakt door de gebonden kant van een tijdschrift op maat te snijden en er een plaatje op te plakken, de vaas is het flesje van mijn MS medicatie. Te groot als voorraad pot in 1:12 maar als vaas kan het wel.

Wordt vervolgd...

zaterdag 11 januari 2014

Getting in the swing of things - Er weer even in komen

Hello dear followers!

I hope you have all recovered well from the holiday season and have comfortably settled in this brand spanking new year. Some of you are up to your armpits in snow and ice and I hope you are all warm and safe. Hopefully the weather settles down soon. Over here, the weather has been extremely mild. Colder, true winter weather, has been predicted but I am not sure where I stand on that. I drive quite a lot and am definitely not looking forward to snowy and icy conditions in my cookie-tin-on-wheels. But on the other hand, seasons come and go and right now it feels like something is off.
Maybe that is why I don't seem to be getting into the swing of mini-things. It's either that or the fact that to get rid of a small health concern, I've been put on a diet so strict that I've been warned I might not meet the daily required nutritional intake. Great, so in order to get healthy I must die of malnutrition. Yes, that would get one "off", wouldn't it?

Hallo lieve volgers!

Ik hoop dat jullie allemaal zijn bijgekomen van de drukke feestdagen en dat jullie goed begonnen zijn aan dit spiksplinternieuwe jaar. In Amerika zitten ze tot hun oksels in de sneeuw en hier is het ongewoon zacht. Hoewel de voorspellingen zijn dat de winter binnenkort zijn intrede, ook bij ons, zal doen, weet ik nog niet zeker of ik daar zo blij mee ben. Ik zit veel op de weg in mijn koekblik en heb het liever niet glad. Maar aan de andere kant, seizoenen horen er bij en nu voelt het toch alsof er iets niet klopt.
Misschien is dat wel de reden dat ik er maar niet echt 'in" wil komen. Het is dat of het feit dat ik om gezondheidsredenen zo'n strikt dieet moet volgen dat ik al ben gewaarschuwd dat ik daarmee onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijg. Dus om gezond te worden moet ik eerst verhongeren. Ja daar wordt een mens ook wel wat "iebelig' van toch?

On a different and much happier note: the holidays brought me some new followers! So thank you and welcome! Please drop me a comment, I 'd love to hear from you!

Iets heel anders en veel leukers, ik heb er tijdens de feestdagen nieuwe volgers bij! Dus dank je wel voor het volgen en welkom. Laat vooral een bericht achter, ik hoor graag van je!

Anyway... I didn't do much but have seen many of you starting 2014 full of energy and good ideas so, I do feel somewhat inspired and motivated.


Een aantal van jullie zijn al vol energie en inspiratie het nieuwe jaar begonnen en dat inspireert en motiveert mij ook weer, ook al heb ik weinig gedaan.

First of all I decided to organize some of my stuff in such a way that I see it and remember that I have it. 
I dare not put the pottery in the kitchen while it is not finished but it seems a shame to leave it packed in boxes. So I emptied a shelf in my cupboard. 

Ik besloot allereerst mijn mini dingen zodanig te organiseren dat ik ze ook zie en weet wat ik heb.
Ik durf de aardewerk potten niet in de keuken te zetten zolang hij niet klaar is maar het is ook zonde om ze uit het zich in een doos te bewaren. Dus heb ik een plank van de kast vrijgemaakt.


Actually it meant cramming everything on the other shelves, but it gave me the opportunity to put a few mini-things safe and dust free.

Eigenlijk was het gewoon alles op de twee andere planken proppen, maar in ieder geval had ik nu een plank vrij om een paar dingen veilig en stofvrij te bewaren.


My Happy and Gratefulness jar was a bit crammed on the top shelve so I moved it in with the minis. Why not, I am after all happy with my little treasures :-)

Mijn Geluk en Dankbaarheidspot stond echt een beetje ingeklemd op de bovenste plank dus die mag ook bij de minis. Ik ben immers heel gelukkig met mijn schatten :-)

At least now I can see and enjoy my little treasures and think of pretty scenes to make with them.

Nu zie ik tenminste een deel van wat ik heb en kan ik nadenken over hoe ik ze wil gaan gebruiken.

I also had to go in the attic to put the Christmas stuff away and I found these:
The cat offered to use his tail as a size reference :-)

Ik moest ook de kerstspullen weer op zolder opbergen en toen kwam ik deze tegen:
De kat bood aan om zijn staart als maat-referentie te gebruiken :-)

I am sure I never bought these, so they mysteriously appeared in my attic, but the question was, what can I do with them?

Ik weet zeker dat ik deze dingen nooit gekocht heb dus ze zijn op magische wijze in mijn zolder terecht gekomen. De vraag is natuurlijk, wat kan ik ermee?

Well, a chair stands to reason...

Een stoel lijkt vrij logisch....
 I made a little rug from a children's sock that I cut. Still have to iron on some interfacing on the back (is that what it is called?) so that it stays nice and flat.

Ik heb een vloerkleedje gemaakt van een kindersok ( Zeeman) die ik heb opengeknipt. Ik moet er nog strijk vlieseline achter strijken dan blijft hij beter plat liggen.
I am envisioning the kitchen as very minimalistic in white and steel with red accessories. I have enough of the "things" to make a few/lots of dining chairs. But I am not sure how to attach the wire to the thing and how to finish it. I could put some kind of upholstery cushion on them. At this point I am not sure what to make of it. Like I said.... I can't quite seem to get into the swing of things....

Ik zie de keuken als heel minimalistisch in wit met staal en rode accessoires. Ik heb genoeg "dingen" om een paar of veel eetkamer stoelen te maken. Ik weet nog niet hoe ik het ijzerdraad aan het ding moet vastmaken en hoe ik de stoel zal afwerken. Ik kan de leuning en zitting bekleden. Op dit moment weet ik het nog niet. Zoals ik al zei, ik heb wat moeite om er in te komen.

Ah well, there is always another day!            Er is gelukkig altijd weer een andere dag!

Have a nice weekend!                                    Fijn weekend!