vrijdag 7 oktober 2016

The kitchen- de Keuken

Sometimes it's the details that matter. This is how I left the kitchen in 2013
Soms zijn het de details die het hem doen. Zo was de keuken in 2013.

It was high time to finish it. As I will be adding lights later on, the walls are still unattached and the door frames not mounted yet but that will sort itself out once the lighting is installed. Other than that it's very much done.

Het was dus hoog tijd om hem af te maken. Omdat ik later nog verlichting zal toevoegen, zijn de voorzetwanden nog los en de deurkozijnen nog niet gemonteerd maar dat komt dan tzt nog. Verder ben ik er zo wel tevreden over.

I know the miniature world is the perfect world to live out our dreams, things that we could never have in our real life houses. Many of you have the most delightful baking scenes in your mini kitchens. I don't. My RL kitchen is a constant mess, even more so since my dishwasher broke. So my dream is a clean and organised kitchen :-D

Ik weet dat de miniatuurwereld de perfecte plaats is om je dromen uit te beelden, dingen die in je echte huis niet kunnen. Velen van jullie hebben de prachtigste bak scènes in de keuken. Ik niet. Mijn echte keuken is altijd een rommel, vooral sinds mijn vaatwasser kapot is dus ik droom juist van een opgeruimde keuken :-D


As usual: poke the pictures for a better view -  Zoals altijd, klik op de foto's voor een groter beeld. 
 
I have joined a Dutch group on Facebook and have been buying some miniatures through that group. 
I bought the mushrooms and the carrots from Annet Camphens. They look so real! I made the potatoes. 

Ik zit in een groep op Facebook waar ook in verkocht wordt en koop daar regelmatig wat miniaturen, zo ook  de champignons en wortelen van Annet Camphens, ze zien er zo echt uit! De aardappelen heb ik zelf gemaakt.
Anita Brouwer ( AnitaBrouwer (at) gmail.com) printed some typically Dutch tea towels, blue and white chequered.

De geblokte theedoeken zijn door AnitaBrouwer(at)gmail.com geprint op stof. Ze kan echt alles printen!
But what is that bunny doing in the kitchen?
Wat doet dat konijn in de keuken?
Probably trying to get at the carrots! Can you blame him?
Waarschijnlijk wil hij de wortelen stelen! Geef hem eens ongelijk.

Artichoke made by Ilona Krassenberg
I love this view through the windows - Ik vind deze inkijk door het raam heel mooi

I hope you enjoyed the tour in my kitchen! 

Ik hoop dat je het leuk vond om mijn keuken te zien!
 
Thank you for visiting my blog. Have a lovely weekend!!

Dank je dat je mijn blog bezoekt. Fijne weekend!!