zaterdag 13 juli 2013

Ondertussen - MeanwhileIn a magazine (Ariadne at Home) I saw this picture which inspired me to make a miniature display. Working on "in-between projects" is a good way to incorporate things that would not fit the Ancestor's House.

In het tijdschrift Ariadne at Home van juli 2013 zag ik deze foto die me inspireerde om een kijkdoosje te maken. Deze "ondertussen-projecten" zijn een goede manier om dingen te maken die in het voorouderhuis geen plaats krijgen.
I had a cheap kitsch frame and some cardboard and set to work. I am nowhere close to being finished.
The outside rendering is drying as I type, I have to finish knitting my Afghan. Summer is sometimes chilly this year and I want to try to make a seagull perched on the roof.

Ik had een goedkoop kitsch fotolijstje en karton om mee te beginnen. Ik ben verre van klaar. Het stucwerk aan de buitenkant droogt op dit moment, ik moet de deken nog breien en ik wil proberen een zeemeeuw te kleien voor op het dak.


                 


 

 Work was put on hold for a while to make time to read the new fantastic magazine Miniologie. Check it out on Miniologie
Of course I had to make a miniature version of it!

Ik ben even gestopt met het strandhuisje om het nieuwe prachtige tijdschift Miniologie te lezen. Kijk op Miniologie
Natuurlijk heb ik er een miniatuur versie van gemaakt.


 I finished the interior. Now I have to find a way to attach it to the frame and glass, without glue. Just in case I want to change something in the future.

De binnenkant is af. Nu moet ik nog verzinnen hoe ik dit aan het glas en de lijst vastmaak zonder lijm voor het geval ik dit ooit wil veranderen.
Ready for a relaxed day at the beach!
Klaar voor een ontspannen dag op het strand

 Update August 18th, 2013
I finally figured out how to attach the frame to the box and it is now hanging proudly (and securely) on the wall. I have also attached the bits and bobs on the side and the seagull on top.

Ik heb eindelijk een manier gevonden om het lijstje aan de doos te bevestigen en hangt nu trots (en goed vast) aan de muur. Ik heb de accessoires aan de zijkant bevestigd en de zeemeeuw bovenop.

The seagull is a little bit too big, so I decided it's an albatros instead :-)

De zeemeeuw is een beetje te groot dus ik heb besloten dat een een albatros is :-)

Tutorial:
Make a scale miniature seagull

Geen opmerkingen :

Een reactie posten