woensdag 14 augustus 2013

It's love at first sight - Liefde op het eerste gezicht

These last few days, I've had to deal with a very nervous Angélique. She was running around, cleaning the windows for the third time, straightening her hair over and over again and I even caught her trying on false eyelashes and putting on lipstick. Everything to get the house and her self presentable for her Irish boyfriend.

De laatste paar dagen heb ik te maken gehad met een heel zenuwachtige Angélique. Ze rende maar rond, lapte voor de derde keer de ramen, kamde haar haren steeds opnieuw en ik heb haar zelfs betrapt terwijl ze valse wimpers probeerde en lippenstift opdeed. Alles om het huis en zichzelf netjes te maken voor haar Ierse vriendje.

As soon as she arrived at my house, she wanted a boyfriend. Now I understand, she wasn't just lonely, she's also very practical. See, she's appointed herself janitor of the Ancestor's house and found it to be quite a big job for one person. The Ancestors come and go as they see fit, following the seasons and depending on whatever help myself or other people need. So she never knows when they will be staying, how long and how many of them will be around.

Zodra ze bij mij was aangekomen wilde ze een vriendje. Nu begrijp ik dat ze niet alleen eenzaam was maar ook heel praktisch. Ze heeft zichzelf namelijk benoemd tot beheerder van het Voorouder huis en dat bleek toch wel veel werk te zijn voor één persoon. De Voorouders komen en gaan zoals ze willen, ze volgen de seizoenen of gaan daar waar hun hulp is gevraagd, dus ze weet nooit wanneer ze komen, hoe lang ze blijven en met hoeveel ze komen.

So she called the UK-based agency that found her her job here and asked if they knew of a good dating agency. And what do you know: they provide that service too! What are the odds?
So she had me take a picture of her and sent it along with a list of characteristics she wanted from Mr. Right.

Dus belde ze het Engelse bureau dat haar deze baan had bezorgd en vroeg of ze misschien ook een goed dating bureau kenden. En wat blijkt, die dienst leveren zij ook al. Wie had dat gedacht!
Dus moest ik een foto van haar maken die ze opstuurde met een lijst eigenschappen die de ware moest hebben.

Quantum physicists will tell you that waves are sometimes particles and particles are matter, Angélique sees it this way: thoughts become matter. And she was right! The dating agency came with the perfect match for Angélique's (long) list of demands. An Irish traveller who was quite attracted by her picture.

Kwantum fysici zullen zeggen dat golven soms deeltjes zijn, en deeltjes zijn materie maar Angélique ziet het zo: gedachten worden waar. En ze had gelijk! Het dating bureau vond de perfecte match voor Angélique's lange lijst aan eisen. Een Ierse traveller die zeer onder de indruk was van haar mooie foto.

A work permit was arranged, bags were packed and a plane ticket purchased.

Een werkvergunning werd geregeld, koffers ingepakt en een vliegticket geboekt.

And so we found ourselves at Schiphol airport, waiting for the young suitor to arrive....

En zo stonden we dus op Schiphol te wachten op de aankomst van de jonge minnaar


And sure enough... there he was! 
I have to say, it must be a very good agency because they obviously gave him some pointers on how to conquer a woman's heart. He came with a bouquet of flowers and a lovely card. Magpies Miniatures added so many personal touches and unexpected little suprises!

En ja hoor, daar was hij! Ik moet zeggen dat het wel een heel goed bureau moet zijn want ze hadden hem duidelijk wat tips gegeven om een vrouwenhart te veroveren. Hij kwam met een mooie bos bloemen en een lief kaartje. Magpies Miniatures heeft zoveel persoonlijke en onverwachte verrassingen toegevoegd!

You know how when you are walking on a synthetic carpet and you touch a doorknob or shake someone's hand, you get a little jolt of electricity, a little spark? Well that's what happened between these two. And although there are both size 1:12, the sparks sure were not! They lit up my living room!

Ken je dat, als je op een synthetisch tapijt loopt en de deurklink aanraakt of iemand een hand schudt, dat je elektrisch geladen bent en dat er vonkjes vanaf springen? Nou zo was het tussen die twee ook. En ook al zijn ze klein, de vonken waren dat zeker niet. De hele kamer werd verlicht.

We finally found out his name: Art (in Ireland a separate name from Arthur it comes from an ancient word for "a bear," used in the sense of "outstanding warrior" or "champion." A pagan High King of Ireland, Art’s rule was so honest that two angels hovered over him in battle.)

We kwamen eindelijk achter zijn naam: Art  ( in Ierland een aparte naam van Arthur die komt van een oud woord voor 'een beer,' gebruikt in de betekenis van 'buitengewoon krijger' of 'kampioen.' Een heidense Hoge Koning van Ierland. Art regeerde zo eerlijk dat er twee engelen boven hem zweefden  in de strijd.)

That sounds like a good steady partner for passionate Angélique. Besides, Art and Angélique has a nice ring to it.

Het klinkt wel als een betrouwbare partner voor vurige Angélique en daarbij klinkt het ook leuk:": Art en Angélique.

So Art got down to his knees and kissed Angélique's hand while offering her the flowers. That was so sweet! 

Art zakte op één knie en kuste haar hand terwijl hij haar de bloemen aanbood. Het was zo schattig!
She looked all shy and so in love!                  Ze kijkt helemaal verlegen en verliefd!

Art also brought her a sweet little bunny that loves to offer a good "paw" shake and a present for the Ancestors: a bottle of Jack Daniels, a pipe and ashtray and some matches. All in a pretty gift box.

Art nam ook een heel schattig konijntje mee dat graag zijn pootje laat schudden en een cadeau voor de voorouders: een fles Jack Daniels, een pijp, asbak en lucifers in een mooie cadeauverpakking.The love birds are now taking a stroll in the garden and getting to know each other but I wouldn't be surprised if we were to hear wedding bells soon....

De tortelduifjes wandelen nu in de tuin en leren elkaar beter kennen maar het zou me niet verbazen als er binnenkort getrouwd wordt.....

8 opmerkingen :

 1. Ha Veronique, nou de vonken spatten er bij jouw tortelduifjes inderdaad vanaf :D
  Jij hebt ook duidelijk plezier in schrijven, wat een fantasie heb je! Ken je ook het blog van "Daydreamer"? Ik denk dat haar blog veel bij jouw stijl aansluit....veel plezier!
  http://aboutmydollhouses.blogspot.nl
  Groetjes, Liduina

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je Liduina! Ook voor de tip! Wat een verhaal, we zitten alle drie nog na te snikken ;-)
   XX,
   Véronique

   Verwijderen
 2. Oh my goodness! Another storyteller with so much to share!!! I look forward to following the stories of the Ancestors House!!! Angelique and Art are already my Dream couple.... well maybe after Pollyanna and Arthur (my pair who made me present their Wedding on my blog!)!!! I can already tell I will Adore following your blog!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Thank you Betsy! *Rushing over to your blog to read all about Pollyanna and Arthur....* :-)

   Verwijderen
 3. Hello Veronique! I have always loved the story of Angelique and read nearly all the books in the series. How wonderful to find another such rollicking romantic tale here on your blog. I am bowled over with the courtly love that Art is offering and who doesn't just love an Irish accent as well? What an agency and what a Great Story!

  elizabeth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Thank you Elizabeth for your comment! Oh yes, I read all the books too and watched the TV-series faithfully! Yes the "dating-agency" ;-) did a fantastic job. Wish they worked 1:1 too :-) The love birds are now whispering and sometimes glancing my way. It looks like they are making a list of things to do. The list seems to have my name on it... Something like a hand fasting ceremony and jumping the broom. Wonder what that means....
   XX,
   Véronique

   Verwijderen
 4. Wow! What a ride that was, going through your posts from day 1!

  I so agree with both Bets and Elizabeth. Following your blog and the story of the 2 A will be such fun! And to watch them build their beautiful matrimonial home :). A baby room as well? A bigger house later? The story can go on for a few seasons!

  Oh tell Angelique she is gorgeous and she better know it! Off with the falsies already :). I must say Art is quite the handsome devil of course. Has Angelique heard of the lashes lined with diamante? Maybe she should try them on....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Thank you so much!!! Such lovely comments and happy you enjoyed it! Great encouragement for a novice like me :-) Well, I don't know about the (whispering now) baby room but I think Art has the making of a family man so let's wait and see :-) They had me collecting branches for a wedding arch so steps are taken to legalize the living situation. :-) As for the lashes with diamonds.... Angélique sometimes grabs the remote control and watches My big fat Gypsy wedding on TLC so you bet she knows how to look her best and all blinged up.

   Hugs,
   Véronique

   Verwijderen