zaterdag 21 september 2013

Preparations - Voorbereidingen

Amidst the stress of the preparations, I'm taking a moment's rest while my food is in the microwave. A moment to catch up on other blogs and tell you what's been going on here today.

Te midden van alle voorbereidingsstress, neem ik even rust terwijl mijn eten in de magnetron staat. Een goed moment om andere blogs bij te lezen en jullie te vertellen hoe de dag hier is verlopen.

Let me start by saying thank you to you, my followers. You are all much more experienced and better at creating beautiful miniatures and scenes. And at times I am a little intimidated by the level of detail, the talent for styling and staging. But most of all I am inspired, motivated and encouraged by your lovely comments. So thank you!

Laat ik beginnen met jullie, mijn volgers, te bedanken.  Jullie hebben meer ervaring en zijn beter in het maken van miniaturen en scènes. Soms ben ik wat geïntimideerd door het niveau van nauwkeurigheid en het talent voor styling en in scène zetten. Maar ik ben vooral geïnspireerd en gemotiveerd en voel me aangemoedigd door jullie lieve reacties. Dus dank jullie wel!


On a lighter note.... 
I mowed the lawn for tomorrow. Art's horses were not happy (more on them later),  the bridal bouquet has arrived, the rest of the flowers has not, I still don't have a tiara for Angélique and on top of it all, I now have to do something with the Vardo.

Terug tot de orde van de dag:
Ik heb het gras gemaaid voor morgen. Art's paarden waren niet blij met mij (meer daarover later), het bruidsboeket is aangekomen, de overige bloemen niet, ik heb nog steeds geen tiara voor Angélique en alsof het nog niet voldoende was, moet ik nu ook wat aan de woonwagen doen.

Art and Angélique have decided they will go on a honeymoon and plan on leaving tomorrow after the festivities! Really???


Art en Angélique hebben besloten om op huwelijksreis te vertrekken na de feestelijkheden morgen. Echt??

They will travel by horse-drawn bowtop to France where Angélique will introduce Art to her family that is camped somewhere close to the coast, then they will take the ferry Calais - Dover and travel all the way to Ireland where Art can introduce Angélique to his family.
I said it would take forever and they agreed.

Ze zullen met paard en wagen naar Frankrijk reizen waar Angélique Art aan haar familie kan voorstellen. Die kamperen in de buurt van de kust. Daarna nemen ze de ferry Calais - Dover en zullen helemaal naar Ierland reizen waar Art zijn vrouw aan zijn familie kan voorstellen.
Ik zei dat het eeuwig zou duren en ze waren het met me eens.

But then one of the fairies whispered to me that she was going to give them a magic wand as a wedding gift. That way they would be safe from the human world (cars, cats and what not) but it would also warp space, thus shortening their travel distance.

Maar een van de elfjes fluisterde in mijn oor dat ze hen morgen als huwelijksgeschenk een magische staf zou geven. Hiermee zullen ze veilig zijn van de mensenwereld (auto's katten en zo) en het zou ook de ruimte buigen waardoor de te bereizen afstand zou verkleinen.

Somewhat reassured I went on to fiddle with the top of the wagon. I hope the wand will do something about that too, because all I can do now is a makeshift version of the real thing.

Enigszins gerustgesteld, begon ik wat te frutselen aan de wagen. Ik hoop dat die magische staf daar ook iets mee kan want op zo'n korte termijn wordt het echt een noodoplossing.

After seeing to the horses, foals still, Art decided to take all three of them to Ireland. He can't leave one behind, now can he?

Nadat hij de paarden, veulens nog, had verzorgd, besloot Art ze alle drie mee te nemen op reis. Hij kan er moeilijk eentje achterlaten nietwaar?Afterwards he settled in the garden with some maps of The Netherlands, Belgium and France and United Kingdom and Ireland to map out the journey.

Daarna, ging hij in de tuin zitten met kaarten van Nederland, België en Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en Ierland en begon zijn route uit te stippelen.All day, Angélique has been a busy bee, packing for the trip. She's running around the house and going through my stash of unpacked goodies (waiting for a room to be put in). 
One would almost forget there is a wedding to organize first! She says she's confident I've got that sorted.... Hmmm....

De hele dag is Angélique al in de weer voor de reis. Ze rent het hele huis door en snuffelt zelfs in de dozen onuitgepakte spullen (wachten op inrichting van het huis).  Je zou bijna vergeten dat er eerst een huwelijk moet worden georganiseerd. Ze zegt dat ze vertrouwen heeft dat ik het onder controle heb..... Hmmm...

Passports! Paspoorten

Books, light reading? Boeken, lichte lectuur?candles, a pot for cooking - Kaarsen en een een ketel om te koken
Food, towels, Art's boots,.... Voedsel, handdoeken, de laarzen van Art....
I made the maps, passports and boots. The rest was bought or received.

De kaarten, paspoorten en laarzen heb ik zelf gemaakt. De rest is gekocht of gekregen.

She still needs a mat to sleep on, a blanket and many other bits and bobs.
I guess I won't have much sleep tonight....

Ze heeft nog een matje nodig om opte slapen, een deken en vele andere dingen.
Ik denk dat ik vannacht weinig slaap....
8 opmerkingen :

 1. (Hmmmm... Blogger ate my comment!!!)
  Trying again...!
  This is So Exciting to see that they are going on their Honeymoon too! I think You are making wonderful miniatures of the best creative kind! I also feel that there are so many little things I don't know how to make... (like little maps!) that take so long to do... but learning is part of the fun too!
  I LOVE to see Art with his horses outside! I also love to take my mini "people" outside to photograph.... it adds such a wonderful real dimension!
  I think you are very brave to try to get the Vardo ready too.... and all the little things Angelique is packing look just perfect! It makes me want to pack a little bag and go away somewhere.... just to Daydream...!
  But I know the wedding must come first... I am sure you will have everything you need ready!
  I can't wait for tomorrow!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Blogger is under the weather today. It ate some of my comments too and has me following my own blog :-) Thank you for your kind comment. You are absolutely right, learning IS fun!
   Do you want me to pack an extra sleeping bag? Maybe you can hitch a ride on the vardo .... :-)
   Hugs,
   Veronique

   Verwijderen
 2. Hoi Veronique, mooie boel is dat; laten Art en Angelique je eerst hun hele bruiloft voorbereiden, besluiten ze daarna meteen op huwelijkreis te gaan en alle paarden mee te nemen! daar zit je dan in je eentje. Gelukkig maar dat je zulke fraaie miniaturen kunt maken, dan komen ze onderweg niks te kort! Maar hoe gaan ze je jou op de hoogte houden van hun wel en wee als ze in het buitenland zitten?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, het is wat! Hm... je hebt n punt... I phone of I pad meegeven dan maar? (Welja, nog n project erbij!) :-)

   Verwijderen
 3. Hello Veronique! I have delayed my visit here for too long and have now found that you have them packing and almost ready to go! I am catching up as you can see and I have to say that you seem very cool, calm and collected. You are essentially the mother of the bride And the wedding planner And the bridal consultant etc., all rolled into one! With this kind of steady hand, I can see why Angelique is so justifiably confident in your capabilities!

  elizabeth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Yes, I had a huge task and a lot of responsibility. I'm glad it's over, all went well and my guest happily ate a raw carrot :-)
   X
   Veronique

   Verwijderen